donderdag 24 juni 2021

Alles over Dordrecht

'Warmte primeur' in Merwedepolder voor flats Schipbeekstraat

30 juni 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Drie flats in de Schipbeekstraat worden als eersten in de wijk Merwedepolder aangesloten op het warmtenet Dordrecht. De besturen van drie VVE’s tekenden recentelijk het contract met HVC. De aansluitwerkzaamheden starten begin juli. De planning is dat de flats eind augustus op warmte ‘draaien’.

Bij deze ‘warmte primeur’ werd stilgestaan tijdens de inloopavond die HVC op 1 juni organiseerde. De avond was bedoeld om de bewoners van de Schipbeekstraat en omgeving te informeren over de aansluitwerkzaamheden die begin juli starten en circa negen weken duren.

Dordrecht duurzamer
Dordrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Hierdoor kan een flinke hoeveelheid COâ‚‚ worden gereduceerd.

Binnen enkele jaren wordt het warmtenet uiteindelijk zo’n zeventien kilometer lang en zal het zo’n 10.000 woningen en bedrijven van duurzame warmte voorzien. Iedere aansluiting betekent minder verbruik van fossiele brandstoffen en een vermindering van in totaal 15 kton COâ‚‚-uitstoot. De reductie komt overeen met circa 6 miljoen liter benzine, goed voor gemiddeld 90 miljoen autokilometers of 220.000 m² aan zonnepanelen. Wie kiest voor een aansluiting op het warmtenet kan rekenen op een betrouwbare warmtebron en een marktconform tarief.

Meer informatie
Meer informatie over het warmtenet Dordrecht vindt u op www.warmtenetdordrecht.nl. Vragen over de werkzaamheden kunt u per e-mail sturen naar warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich tevens aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden aan het warmtenet Dordrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!