vrijdag 18 juni 2021

Alles over Dordrecht

CU/SGP Dordt bezorgd over voortgang plannen invoer parkeer/bootbelasting in Biesbosch

3 juni 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Nationaal Park de Biesbosch heeft een financieel probleem. Het Nationaal Park wordt flink gekort in subsidies. Om dit gat in de begroting op te vullen zijn verschillende voorstellen gedaan. Zo moet het bezoekerscentrum in de Hollandse Biesbosch meer gaan opleveren en zullen automobilisten en booteigenaren ‘natuurbijdrages’ moeten betalen voor hun bezoek aan de Biesbosch.

Deze plannen voor het heffen van parkeergelden en tolgelden voor boten worden al jarenlang gepresenteerd als opvulling van het gat in de begroting voor 2017. Maar een concrete uitwerking van de plannen heeft de gemeenteraad van Dordrecht nog steeds niet gezien.

CU/SGP heeft begrip voor de zoektocht van Nationaal Park de Biesbosch naar alternatieve financieringsbronnen. CU/SGP wil evenals het college meer weten over de manier waarop inwoners van Dordrecht daaraan moeten bijdragen.

Betaald parkeren
De CU/SGP is erg benieuwd wat de invoer van betaald parkeren voor impact heeft voor bezoekers. In het bijzonder voor de Dordtenaren die iedere dag met de auto in de Biesbosch komen, bijvoorbeeld om een rondje te lopen of om hun hond uit te laten.

De begroting maakt duidelijk dat meer dan de helft van het parkeergeld naar inningskosten gaat, ter dekking van automaten en de kosten voor Toezicht en Handhaving. Wat de CU/SGP betreft kan dat beter bijvoorbeeld door meer samenwerking te zoeken met de Parkeerorganisatie van de stad Dordrecht. Zo komt er meer geld bij het Parkschap terecht en gaan de parkeerkosten voor Dordtenaren en andere bezoekers omlaag.

Heffing recreatievaart
CU/SGP vindt het belangrijk dat de Biesbosch goed bereikbaar blijft voor de watersport, ook voor toeristen die niet uit onze omgeving komen.

Watersporters buiten de regio moeten ook buiten kantooruren de Biesbosch in kunnen, zonder dat dit problemen oplevert met het wel of niet kunnen betalen van de heffing. De informatievoorziening over de heffingen voor schepen moet goed zijn. CU/SGP stelt voor dat onze toeristen via een eenvoudige app of andere makkelijk te bereiken automaat een toegangsbewijs kan kopen voor het Nationaal Park. Het systeem moet in ieder geval eenvoudiger dan het huidige complexe vergunningensysteem.

Tenslotte, liever niet betalen voor recreëren in de Biesbosch, maar als het moet, regel het dan goed. Aangezien NP Biesbosch deze plannen in 2017 wil invoeren, ziet de CU/SGP de uitgewerkte plannen van Parkschap de Biesbosch graag zo snel mogelijk tegemoet. CU/SGP heeft daarom ook de conceptzienswijze van de gemeenteraad op de begroting van 2017 ondersteund. In deze brief van de gemeenteraad aan het Parkschap de Biesbosch wordt aangedrongen op een spoedige uitwerking van de financieringsvoorstellen.

 

Deel dit bericht met je vrienden!