donderdag 24 juni 2021

Alles over Dordrecht

Verplaatsing v.v. Dubbeldam niet reëel zonder woningbouwontwikkeling

1 juni 2016

DORDRECHT - Het college van b&w is van mening dat de verplaatsing van v.v. Dubbeldam niet reëel is zonder woningbouwontwikkeling. De verplaatsing is kostbaar, brengt ook onnodige kosten met zich mee en de investering heeft daarmee niet het bereik dat het college nastreeft met de Sportparkenvisie.

Bij de behandeling van de Kadernota heeft het college besluiten genomen over de Sportparkenvisie die nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Dit onder meer tegen het licht van de actualiteit rond woningbouwontwikkelingen, specifiek Belthure Park.

Wethouder Reynvaan (Sport): 'Ik begrijp dat Dubbeldam dit niet zag aankomen en heb om die reden het bestuur afgelopen donderdag persoonlijk geïnformeerd. Gisteren hebben wij dit gesprek voortgezet. De teleurstelling bij Dubbeldam is groot en dat begrijp ik maar al te goed. De club verdient een accommodatie passend bij hun omvang en de wijze waarop zij leden en gasten van dienst willen zijn. Dubbeldam streeft al jaren met een constructieve en flexibele houding een clubgebouw na. Het is een prestatie van formaat dat zij in tijden van onduidelijkheid over hun huisvesting een groei hebben weten te bewerkstelligen.'

De gemeente zet de gesprekken met Dubbeldam graag voort om de gevolgen van het uiteindelijke besluit van de raad inzichtelijk te maken en van een goed en vlot vervolg te voorzien. Reynvaan: 'Ik ben er van overtuigd dat de vereniging op de huidige locatie een passend gebouw kan realiseren. Uiteraard met onze steun. In het verlengde daarvan kan ook de parkeer- en veiligheidssituatie worden verbeterd.' Daarnaast kunnen volgens het college ook samenwerking en gedeeld ruimtegebruik, speerpunten uit Sportparkenvisie, gestalte krijgen op de huidige locatie.

Lees meer over:

voetbal verhuizing vv dubbeldam
Deel dit bericht met je vrienden!