vrijdag 23 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Vereniging Behoud Biesbosch stopt na ruim veertig jaar natuurbescherming

22 mei 2016

DORDRECHT / SLIEDRECHT  – Na ruim veertig jaar heeft de Vereniging Behoud Biesbosch (VBB) besloten te stoppen. Om de opheffing te vieren en te herdenken maakten de betrokkenen dit weekeinde een vaartocht door het gebied waar ze al die jaren voor streden: de Biesbosch.

In 1975 werd de vereniging opgericht om de Biesbosch, gelegen in Brabant en op het eiland van Dordrecht,  te beschermen.

De eerste jaren waren vooral roering. Er  waren vooral botsingen met de watersporters ook uit Dordrecht. Dat hield protestvergaderingen in – bijvoorbeeld in de kantine van het Dordtse Stadskantoor – met honderden die alle ruimte wilden voor de boten  en dertig mensen van de VBB.

Volgens de watersporters waren zij juist natuurbeschermers. De golven en de emoties gingen hoog.
Het recreatieschap onder leiding van wijlen Hans van Bokkum en Marco Westland wilden wel aan de randen van de natuur de recreatie vaart mogelijkheden bieden en door de instelling van zogeheten zones en vergunningen goed gedrag bevorderen.
De VBB vond plannen om de Zuidhaven en de Oost haven uit te breiden, aan de Nieuwe Merwede, weer te ver gaan en zo bleken er genoeg onderwerpen te blijven.
Daarnaast werd er naar gestreeft om het unieke natuurgebied de Biesbosch – gelegen in twee provincies – in één beheer te krijgen. Hier groeiden de provinciale en gemeentelijke overheden stap voor stap n aar toe.

Dordtenaar en laatste VBB  voorzitter Ejsmund Hinborch beschouwde de afrondende vaartocht als een reünie. de tocht. „We hebben veel herinneringen opgehaald.”  Hij raakte tijdens zijn studie aan de universiteit in de jaren zeventig van de vorige eeuw al betrokken bij de Biesbosch als uniek gebied met een geschiedenis die terug gaat tot in elk geval de St. Elisabethvloed van 1421.

Hij vertelde de pers ook, dat zijn vereniging veel heeft bereikt. „In de eerste jaren waren we vooral een actiegroep. Natuurbescherming was toen nog niet erg goed geregeld, dus het was makkelijker voor gemeenten en ondernemers om natuurbedreigende projecten op te zetten in de Biesbosch.”
Zo werd dus een natuur vereniging in de geschiedenis geplaatst.

(zo zag de vereniging zichzelf volgens een publicatie op de eigen website)

De Vereniging Behoud Biesbosch (VBB) heeft als doelstelling het bevorderen van de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de Brabantse, Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch en de aangrenzende gebieden, die van oudsher een directe relatie tot de Biesbosch hebben.

Een mooie doelstelling, maar waar staat de VBB nu voor en waar houdt zij zich mee bezig?

De ontwikkeling van de Biesbosch volgens de VBB
Het is een gegeven dat de Biesbosch een Nationaal Park is. Daartoe is een Beheers- en Inrichtingsplan (BIP) en een Plan van Aanpak (PVA) gemaakt. Hierin is in grote lijnen het reilen en zeilen van Nationaal Park De Biesbosch geregeld. De VBB is het in grote lijnen eens met de uitgangspunten en de keuzes die in het BIP voor de ontwikkeling van de Biesbosch zijn aangegeven. De VBB volgt met positief-kritische instelling of alle goede bedoelingen uit het BIP wel zullen worden waargemaakt en draagt daarbij ook initiatieven en alternatieven aan. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het belang van het gebied.

De VBB is het bijvoorbeeld niet eens met de jachtparagraaf, omdat zij vindt dat jacht principieel niet thuishoort in een Nationaal Park. Sommige aspecten van de plannen voor de recreatie zouden volgens haar anders moeten - geen verhoging van de recreatiedruk en meer toezicht op naleving van de regels. Verder meent zij dat de natuurbeschermingsorganisaties in de bestuursstructuur onvoldoende vertegenwoordigd zijn. In de visie van de VBB zouden ook de grenzen van het Nationaal Park ruimer moeten worden. Belangrijk is het opnemen van de gehele Noordwaard in de ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Brabantse Biesbosch, en in de Zuidwaard zijn eveneens een aantal polders die binnen het Nationaal Park zouden moeten vallen. De VBB is voorstander van het herstellen van de grootst mogelijke getijdebeweging. Tenslotte vindt de VBB dat het gevarieerde karakter van de Biesbosch op zijn minst behouden moet worden en waar mogelijk moet worden versterkt.

De vereniging
De vereniging heeft een gekozen bestuur dat uit zeven leden bestaat. Binnen de vereniging is een groep gediplomeerde Biesboschgidsen actief. Het verenigingsblad de Grienduil wordt gemaakt door een redactiecommissie.

Lees meer over:

biesbosch VBB
Deel dit bericht met je vrienden!