zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

De Hoop ggz en zorggroep ZGWA ondertekenen intentieverklaring

21 april 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De Hoop ggz en zorggroep ZGWA gaan actief samenwerken om de patiëntenzorg van huisartsen in de regio verder te optimaliseren en om de verwijzing van patiënten naar de psychiatrische zorg en verslavingszorg verder te stroomlijnen.

Woensdag 20 april ondertekenden Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop ggz en John Geurts, medisch directeur van zorggroep ZGWA, hiervoor een intentieverklaring.

De samenwerking komt ten goede aan patiënten van huisartsen die zijn aangesloten bij zorggroep ZGWA, in de regio’s Drechtsteden en West Alblasserwaard. Er is vanaf nu bijvoorbeeld een directe mogelijkheid voor de aangesloten huisartsen en POH-ggz’s om specialisten van De Hoop ggz te consulteren over specifieke casussen in hun praktijk. Daarnaast biedt De Hoop ggz bij- en nascholing op het gebied van psychiatrie en verslaving aan de aangesloten artsen. Verder maken de twee partijen concrete afspraken over doorverwijzing en onderhouden ze nauwe contacten, bijvoorbeeld om elkaar rechtstreeks te informeren over relevante veranderingen.

Korte lijnen
John Geurts: “Een goed georganiseerde eerstelijns gezondheidszorg is een groot goed. Wij zijn blij met gestructureerde afstemming en samenwerking met De Hoop ggz, want dit bevordert mede de kwaliteit van huisartsgeneeskundige zorg in de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard.“ Jaap de Gruijter vult aan: “We onderhouden graag korte lijnen met zorggroep ZGWA en delen graag onze specifieke kennis op het gebied van psychiatrie en verslaving. Dit zal de zorg aan mensen in de regio die te kampen hebben met problemen op deze gebieden zeker ten goede komen.“

Zorggroep ZWGA en De Hoop ggz
Zorggroep ZGWA (www.zgwa.nl) is een organisatie van huisartsenpraktijken die samen met ketenpartners kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg biedt aan jaarlijks circa 30.000 patiënten uit de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. De Hoop ggz is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang.

Lees meer over:

ggz de hoop zgwa
Deel dit bericht met je vrienden!