dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

PvdA Zuid-Holland: ‘Provincie moet bloedonderzoek omwonenden DuPont/Chemours vergoeden’

20 april 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT / SLIEDRECHT - Veel (voormalige) omwonenden van de fabriek DuPont/Chemours maken zich, naar aanleiding van de emissie van PFOA, zorgen over hun gezondheid en laten op eigen kosten bloedonderzoek doen. Tijdens een interpellatiedebat aanstaande woensdag 20 april zal de PvdA Zuid-Holland Gedeputeerde Staten verzoeken de daarmee gemoeide kosten te vergoeden.

Aanleiding zijn de nieuwsberichten in het AD over de uitslag van de bloedtest van een voormalige werknemer van de fabriek en zijn echtgenote. Juist bij de echtgenote is een veel hogere concentratie van de gevaarlijke chemische stof PFOA, de stof die gebruikt wordt bij de productie van teflon, gemeten dan het RIVM mogelijk achtte. De uitslag van het bloedonderzoek van het echtpaar staat haaks op het onlangs gepubliceerde onderzoek van het RIVM. Dit onderzoek concludeert dat er voor omwonenden geen redenen tot zorgen zijn.

Mocht er in het verleden namelijk PFOA in het bloed van omwonenden hebben gezeten, dat zou dat inmiddels geslonken moeten zijn naar waarden ver onder de kritieke grens.

In het licht van de huidige berichtgeving, vindt de PvdA de huidige ingezette marsroute om conform het voorstel van het RIVM steekproefsgewijs bloedonderzoek bij omwonenden te doen zo snel mogelijk moeten worden opgepakt. Daarnaast zijn echter aanvullende maatregelen noodzakelijk. Woordvoerder Willem Minderhout: ‘De onrust onder omwonenden neemt door de tegenstrijdige berichtgeving met de dag toe. Het Albert Schweitzerziekenhuis wordt overstelpt door aanvragen voor bloedtests. Wij vinden dat de provincie de regie moet pakken, bloedonderzoek mogelijk moet maken en de kosten ervan moet verhalen op Chemours’. 

Omdat de provincie de vergunningverlenende instantie is, wil de PvdA daarnaast weten voor welke stoffen DuPont/Chemours op dit moment een lozingsvergunning heeft en  het verleden heeft gehad, en op welke wijze door wie wanneer is gehandhaafd. Minderhout ‘Alleen met volledige openheid van zaken, kunnen we lering trekken en dit soort gevallen in de toekomst voorkomen’.

Deel dit bericht met je vrienden!