zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

Zorg van Gemeente voor Omwonenden en Werknemers in gebied rondom Chemours Centraal

27 maart 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT -  Dordrecht legt prioriteit bij nader onderzoek. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat bewoners in de directe omgeving van Chemours (voormalig Dupont) mogelijk langdurig zijn blootgesteld aan PFOA (perfluoroctaanzuur). Wethouder Van der Linden: 'Onze aandacht gaat vooral uit naar de omwonenden en de werknemers van bedrijven in de directe omgeving. Onze prioriteit ligt nu bij het informeren van bewoners en bedrijven en de uitvoering van de aanbevelingen van het RIVM in het rapport.'

Bij de fabricage van teflon door Chemours in Dordrecht is in de periode 1970 tot 2012 de stof PFOA (perfluoroctaanzuur) gebruikt. PFOA is een stof die in verband wordt gebracht met levereffecten, effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind en een mogelijk kankerrisico. Het RIVM heeft onderzoek verricht naar de mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden als gevolg van de uitstoot van PFOA. Het RIVM heeft de blootstelling via lucht, drinkwater en voeding rondom de fabriek berekend.

Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat bewoners in de directe omgeving van het bedrijf vanaf 1970 tot 2002 mogelijk langdurig zijn blootgesteld aan PFOA tot boven de door het RIVM veilig geachte grenswaarde. Het betreffende gebied omvat in Dordrecht het bedrijventerrein tussen Chemours en de spoorlijn. Het RIVM concludeert dat langdurig verblijf in dit gebied geleid kan hebben tot negatieve gevolgen voor de lever. Overige effecten worden niet verwacht.
In een groter gebied (zie rapport) zijn mensen mogelijk ook blootgesteld aan verhoogde gehalten PFOA maar niet tot boven de veilige grenswaarde.

Aanbevelingen van het RIVM onderzoek
Het RIVM benadrukt dat aanvullend onderzoek nodig is om tot een completer beeld te komen, en doet aanbevelingen die samengevat als volgt luiden:

- Controleer via een gerichte steekproef onder omwonenden of de bloedwaarden PFOA anno 2016 inderdaad onder de grenswaarde liggen.
- Voer een nadere evaluatie uit van de beschikbare gezondheidskundige literatuur (epidemiologische informatie), om de conclusies te staven en te bezien of er elders wellicht andere specifieke klachten of aandoeningen bekend zijn die aan bepaalde concentraties PFOA kunnen worden gekoppeld.
- Doe nader onderzoek naar de risico’s die werknemers hebben gelopen.
- Doe metingen in drinkwaterwinpunten ten noorden van de Merwede (stroomafwaarts van de fabriek) naar concentraties PFOA.

Over die aanbevelingen hebben de betrokken bestuurders woensdag 23 maart jl. gesproken met het Ministerie van I&M. Het college van b&w vindt het van groot belang dat deze aanbevelingen goed en snel worden opgepakt door de betrokken instanties. Van der Linden: 'We vinden het belangrijk dat bij het onderzoek naar bloedwaarden niet alleen bewoners maar ook werknemers, die daar langdurig in het gebied hebben gewerkt, worden betrokken.

De Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) heeft aanvullend op het RIVM rapport onderzoek gedaan naar vóórkomen van kanker in het gebied rondom Chemours (Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht). Uit dit onderzoek blijkt dat kanker in dit gebied niet in verhoogde aantallen vóórkomt. Wethouder Van der Linden: 'Dat doet echter niets af aan de aanbevelingen van het RIVM. Dat nader onderzoek moet wat ons betreft spoedig worden opgepakt.'

Wat doet de gemeente?
De gemeente gaat bewoners en bedrijven informeren over de uitkomsten en vervolgacties. Samen met de provincie Zuid-Holland organiseert de gemeente op 5 april een informatiebijeenkomst waar ook betrokken inwoners en bedrijven uit Sliedrecht en Papendrecht welkom zijn. De gemeente blijft met de betrokken instanties in nauw contact over de uitvoering van de aanbevelingen in het RIVM-rapport.

Inwoners die nu al gezondheidsvragen hebben, kunnen contact opnemen met de DGJ via telefoonnummer (078) 770 8500. Het RIVM-rapport staat op de website van de gemeente. Daar kunnen geïnteresseerden ook terecht voor een lijst met veel gestelde vragen (Q&A).

Lees meer over:

gemeente zorg chemours
Deel dit bericht met je vrienden!