dinsdag 27 oktober 2020

Alles over Dordrecht

PVDA stelt vragen aan college over weigeren aspirant huurders in woonwijken

15 maart 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Van de PvdA fractie Dordrecht ontvingen we het volgende bericht: "Sinds kort kunnen ook in Dordrecht aspirant huurders geweigerd worden, als zij zich willen vestigen in een woonwijk. Dit ter bescherming van een (vaak) kwetsbare buurt. Maar om wat voor reden wordt iemand geweigerd, en kan hij/zij zich dan wel in een andere wijk vestigen?

Hieronder de vragen die raadslid Bahattin Guler stelt namens de PvdA fractie:

De PvdA-fractie heeft kennis genomen van het feit dat er bij de politie geïnformeerd wordt naar het verleden van een aspirant huurder. Dit leidt bij de PvdA tot de volgende vragen:

1. Welke criteria worden er gehanteerd bij een negatief advies?
2. Wat is het gevolg van een negatief advies?
3. Wanneer een negatief advies leidt tot het afwijzen van een dergelijke kandidaat, betekent dit dan dat een dergelijk kandidaat zich wel zonder problemen in andere wijken kan huisvesten?
4. Wat betekent dit dan voor de andere wijken in relatie tot de leefbaarheid?
5. Zijn er andere oplossingen denkbaar waardoor ook deze mensen een fatsoenlijke huisvesting verkrijgen?
6. Hoe verhoudt dit alles zich tot de wetgeving op het gebied van huisvesting die uitgaat van vrije vestiging voor alle burgers van Europa?
7. Op grond waarvan denkt de burgemeester dan een dergelijk beleid te kunnen voeren; is hier ministeriële instemming voor?

PvdA-fractie, Bahattin Güler." Tot zover het bericht van de PvdA Dordrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!