dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht ondertekent City deal voor Klimaatbestendige Steden

11 maart 2016 (door Hennie van der Zouw)

Dordrecht heeft samen met vier andere steden, drie waterschappen en het rijk een overeenkomst gesloten om samen te werken op het gebied van klimaatbestendig bouwen. Het gaat vooral om de maatregelen die steden kunnen nemen om de gevolgen van zowel extreme regenval als langdurige droogte op te vangen. Voor steden als Dordrecht komt daar nog bij de verwachte stijging van de zeespiegel en meer waterafvoer via de rivier. De afspraken zijn vastgelegd in de City Deal Klimaatadaptatie.

De ondertekening vond plaats tijdens de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. Namens Dordrecht tekende wethouder Piet Sleeking. Hij sprak onder meer over de mogelijkheden van waterberging in de binnenstad en Wielwijk. Dordrecht streeft naar een zelfredzaam eiland, omdat bij een watersnood de evacuatiemogelijkheden beperkt zijn.

Anders denken en doen
Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met  de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Maar ook burgers kunnen wat doen, zoals  groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken.

Experimenteren in innoveren
In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking  in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. Nederland en de Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt de internationale positie op dit gebied. Ook andere partijen kunnen zich bij de deal aansluiten.

Ondertekenaars en partners
De partners die de City Deal op 9 maart ondertekenden zijn: de gemeenten Dordrecht,  Den Haag, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Drents Overijsselse Delta,  Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland. Daarnaast zijn er partijen die met de ondertekenaars in de City Deal op onderdelen gaan samenwerken. Dit zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD regiokantoor Noord-Oost, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities.

Deel dit bericht met je vrienden!