zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Honderd jarige Karmeliet Constante Dolle hoort bij Dordtse kerkgeschiedenis en bij Titus

9 maart 2016

DORDRECHT –  Het landelijke blad van de Karmelieten, die ook zo verbonden zijn geweest met Dordrecht, besteedt veel aandacht aan de oudste karmeliet CONSTANT DOLLE. Hij werd honderd jaar.
Pastoor Dolle staat in de geschiedenisboeken van Dordrecht als de bouwpastoor van de RK Verrezen Christus kerk in de wijk Crabbehof aan de Nolensweg.
Hij werkte vijf jaar aan de realisering tot de opening in 1965 en hij bleef nog vijf jaar na.
De klokken in de toren klonken voor de oecumene wat hem betreft: Ze kregen namen zoals Andreas (naar de hervormde kerk in Wielwijk) en Stefanus (naar de toen gereformeerde kerk aan de Talmaweg). Bij de kerk kwam ook een klooster van de Karmelieten waar ook de eerste jaren veel leraren verbleven van het Titus Brandsma College. Dat Titus zo met Dordt werd verbonden is niet vreemd. Deze karmeliet werd ook gekozen tot grootste Nederlandse katholiek van de twintigste eeuw.

In de Verrezen Christuskerk is naar ontwerp van Paul Seesink ook een Titus Brandsma Kapel gebouwd.

Constante Dolle is één van de weinigen die hem in het jaar van zijn dood in een concentratiekamp nog heeft ontmoet. Daarover schreef hij in zijn boek over Titus:

Constant Dölle O.Carm. heeft Titus Brandsma voor het laatst ontmoet in januari 1942. Over deze ontmoeting schrijft hij:
‘Hij loopt langs mij heen, een broze gestalte, maar krachtig in zijn bewegingen. Hij blijft een ogenblik stilstaan en keert zich om, alsof hij er zeker van wil zijn dat hij niemand vergeet te groeten. Toen heb ik voor het laatst zijn glimlach gezien. Vaak is hij in mijn herinnering zo aan mij voorbijgegaan, met die glimlach. Zo bewaar ik het beeld van dat gelaat waarin elk spoor van felheid ontbreekt, maar dat spreekt van een onverzettelijke zekerheid. (-) Ik verwonderde mij toen over die glimlach en, na alles wat ik later over hem hoorde, verwonderde ik mij daarover nog meer. Het is een ingekeerde glimlach, niet overschaduwd door de harde zorgen om een veilig bestaan en om grote successen; een glimlach die het zuivere licht in zich bewaart.’

Aanvaarding is het centrale woord van zijn leven. Dat kan alleen vanuit die bron van vertrouwen dat er een God is die het goed met je voorheeft, ook al snap je er niets van. De boodschap van Titus Brandsma is daarom ook heel toegankelijk voor eenvoudige mensen: neem het leven zoals het is.

De Weg van Titus Brandsma. Biografie van een martelaar 1881-1942
Uitgeverij Ten Have / Baarn – Carmelitana / Gent
Constant Dölle O.Carm

Lees meer over:

karmeliet Constant Dölle
Deel dit bericht met je vrienden!