donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Betrokken burgers uit Dordrecht melden massaal verkeersonveilige situaties

24 februari 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Verkeersveiligheid leeft in Dordrecht. Op het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn, na een eigen PVDA meldpunt, een politiek cafe in juni jongstleden en een oproep van PVDA Dordrecht, in de periode augustus – december 2015 maar liefst 114 onveilige verkeerssituaties binnengekomen.

Een eerste analyse van de meldingen leert dat bij 71% van de meldingen de melder de oorzaak van zijn onveiligheidsgevoel aan de infrastructuur wijt. Bij de overige 45 meldingen (39%) zorgt verkeersgedrag van anderen voor de verkeersonveilige verkeerssituaties, aldus de melders uit Dordrecht. Te hard rijden wordt als het grootste probleem aangekaart.

Inwoners van de wijk Het Reeland melden het meest. Vanuit deze wijk zijn 21 meldingen afkomstig. De wijken Staart en Krispijn volgen met respectievelijk 16 en 15 meldingen over onveilige verkeerssituaties op de plaatsen 2 en 3.

Meldpunt VVN start - samen met PVDA Dordrecht - vanaf maart/april met een wijkgerichte aanpak. Per wijk worden (gedrags)acties gestart rondom de thema’s snelheid, parkeren, halen en brengen en sluipverkeer. Samen met de wijkraden/buurtbewoners en melders wordt verkeersveiligheid op deze wijze op de maatschappelijke agenda gezet. Ook de verkeersambtenaren en politie/wijkagenten worden hiervoor uitgenodigd.

Lees meer over:

PvdA meldpunt vvn sluipverkeer
Deel dit bericht met je vrienden!