donderdag 21 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Verbeteringen aan fietsoversteek Copernicusweg

5 februari 2016

DORDRECHT - De fietsoversteek op de Copernicusweg bij de woonwijk Wilgenwende is aangepast om de verkeersveiligheid te vergroten. Door de middengeleiders te verwijderen is er meer opstelruimte voor fietsers gecreëerd. Ook is de bebording aangepast en worden in het voorjaar markeringen aangebracht op plekken waar auto's het fietspad kruisen. De gemeente monitort de situatie de komende maanden om vast te stellen of meer maatregelen nodig zijn.

De gemeente ontving reacties van weggebruikers die de fietsoversteek op de Copernicusweg bij de woonwijk Wilgenwende als onveilig ervoeren. Met name in de ochtendspits, als er groepen scholieren in de richting van de stad fietsen en de forensen met de auto naar de N3 rijden, is het druk.

Schouw
Fietsersbond, bewoners, politie en gemeente hebben de situatie op de Copernicusweg geschouwd. Daarbij werd geconstateerd dat de opstelruimte voor groepen fietsers beperkt is en dat de middengeleiders voor de fietsers obstakels zijn. Daarop is actie ondernomen.

Kilweg
Ook de kruising Kilweg - ontsluitingsweg Wilgenwende is bekeken door de politie en de gemeente. Daar bleken auto's te snel te rijden. Inmiddels zijn hier drempels geplaatst om de snelheid op de ontsluitingsweg te verminderen. Het college van b&w wil onderzoeken of de Kilweg autovrij kan worden. Hiervoor wordt komende maand een voornemen gepubliceerd. Afhankelijk van de zienswijzen wordt al dan niet overgegaan tot een verkeersbesluit.

Achtergrond
Voorafgaand aan de bouw van de woonwijk Wilgenwende heeft de ontwikkelaar een ontsluitingsweg aangelegd die aansluit op de Copernicusweg. De ontsluitingsweg is gecombineerd met de oprit van de N3 in de richting van de A16 en kruist tevens gelijkvloers de Kilweg. Ook is naast de bestaande oprit vanuit Sterrenburg de oprit naar Papendrecht aangepast voor het verkeer uit de Wilgenwende. Hiervoor is de bestaande fietsoversteek verschoven en aangepast. De fietser heeft net als in de oude situatie geen voorrang. De wegen en fietsoversteek zijn 13 november 2015 opengesteld voor verkeer. De rijbanen die er voor de auto zijn bijgekomen vragen extra attentie van de fietsers. In combinatie met de kleinere opstelruimte voor de fietser ontstond een gevoel van onveiligheid.

Lees meer over:

A16 n3 Wilgenwende copernicusweg
Deel dit bericht met je vrienden!