woensdag 23 september 2020

Alles over Dordrecht

Extra begeleiding en zorg voor jongere zwangere met VoorZorg

27 januari 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - ZWIJNDRECHT - Het landelijke programma VoorZorg, uitgevoerd door Rivas Zorggroep en Careyn in Dordrecht en Zwijndrecht, is gericht op intensieve begeleiding van de jonge zwangere vrouw. Sommige vrouwen hebben om verschillende redenen tijdens deze belangrijke periode een extra steuntje in de rug nodig. Met VoorZorg kunnen zij daar sinds 1 september op rekenen.

De eerste zwangerschap is een belangrijk moment in het leven van een vrouw. Aanstaande moeders willen graag de beste zorg voor hun kind en zichzelf. Om die reden staan moeders open voor professionele begeleiding, informatie, hulp en zorg. De verpleegkundige van het programma VoorZorg bieden hen die extra ondersteuning, afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen. De begeleiding van de jonge moeder en haar kind vanuit het programma VoorZorg wordt geboden vanaf het moment van aanmelding tijdens de zwangerschap tot het kind twee jaar is.

Begeleiding en zorg
Gedurende deze periode gaan de (aanstaande) moeder en de verpleegkundige aan de slag met thema’s zoals de gezondheid van moeder en kind, verzorging en opvoeding en de persoonlijke ontwikkeling. De rode draad is om samen te bekijken wat al goed gaat en te steunen bij het stellen en behalen van realistische doelen. Het kan daarbij gaan over thema’s als de zorg voor en opvoeding van het kind, de keuze voor school of werk, kinderopvang, de woonsituatie en relaties.

Aanmelden
Aanmelden voor VoorZorg kan via voorzorgdordrecht@careyn.nl of voorzorgzwijndrecht@rivas.nl Na aanmelding neemt de verpleegkundige contact op met de aanstaande moeder, worden de hulp- en zorgvraag besproken tijdens een kennismakingsgesprek en worden afspraken gemaakt over de verdere begeleiding.

Lees meer over:

rivas zwangerschap voorzorg
Deel dit bericht met je vrienden!