zaterdag 28 november 2020

Alles over Dordrecht

Burgemeester Brok herbenoemd voor zes jaar

27 januari 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Vandaag, woensdag 27 januari 2016, is de heer drs. A.A.M. Brok door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit, opnieuw beëdigd tot burgemeester van Dordrecht.

De Commissaris van de Koning heeft voor de herbenoeming een aanbeveling ontvangen van de gemeenteraad van Dordrecht. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2015 in een besloten vergadering over deze aanbeveling gesproken en "met overtuiging en enthousiasme ingestemd met het voorstel tot herbenoeming".

De Raadscommissie Herbenoeming heeft zich in 2015 een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. Dat is in de vorm van een aanbeveling vanuit de gemeenteraad naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.

Burgemeester Brok is op 1 februari 2010 voor een periode van 6 jaar benoemd tot burgemeester van Dordrecht. Hij werd daarmee tevens voorzitter van de Drechtsteden en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Ten tijde van zijn aanstelling was burgemeester Brok ook korpsbeheerder van de politie. Die functie is verdwenen met de komst van de Nationale politie.

De Koning benoemt de burgemeester, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en na een aanbeveling van de gemeenteraad. De benoeming is altijd voor 6 jaar. Een burgemeester kan één of meer keer voor eenzelfde periode worden benoemd.

Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. De herbeëdiging zelf vindt plaats door de Commissaris van de Koning in een kleine setting. De formele, nieuwe termijn gaat in op maandag 1 februari 2016.

Zie ook:

Lees meer over:

burgemeester brok herbenoemd
Deel dit bericht met je vrienden!