donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

ToBe Cultuurcentrum failliet verklaard

31 december 2015

DRECHTSTEDEN - Op 30 december 2015 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan Stichting ToBe verleende surseance van betaling ingetrokken en het faillissement van Stichting ToBe uitgesproken. De heer mr. C. (Kees) van den Bergh, die eerder tot bewindvoerder was aangesteld, is benoemd tot curator. De curator is in gesprek over de voortzetting van de activiteiten van Stichting ToBe in afgeslankte vorm.

Uit een door de bewindvoerder ingesteld onderzoek is gebleken dat het door de Stichting ToBe opgestelde reorganisatieplan niet uitvoerbaar is. Na de weigering van de Gemeente Barendrecht om bij te dragen in het exploitatietekort van Stichting ToBe, zijn er niet voldoende financiële middelen beschikbaar om het reorganisatieplan te kunnen uitvoeren.

Het enige in aanmerking komende alternatief voor een voortzetting van activiteiten van Stichting ToBe was een faillissement, gevolgd door een doorstart. De gesprekken hierover met de gemeenten Dordrecht, Ridderkerk en Papendrecht zijn nog gaande. Zodra dat mogelijk is, zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan.

De werknemers en andere bij Stichting ToBe betrokkenen zijn geïnformeerd over het faillissement van Stichting ToBe. De curator zal de arbeidsovereenkomsten met het personeel opzeggen. Een deel van het personeel zal bij de nieuwe organisatie in dienst kunnen treden.

De cursisten hebben inmiddels bericht ontvangen over de gevolgen van het faillissement voor de door hen te volgen lessen en cursussen. In de eerste 2 weken van januari zullen de les- en cursusroosters worden aangepast met het oog op de nieuwe situatie. In verband hiermee zullen de lessen en cursussen in de loop van deze periode gefaseerd worden hervat. De cursisten ontvangen bericht, zodra hun les of cursus wordt hervat. Het is de bedoeling dat de lessen en cursussen die in de eerste 2 weken van januari gepland stonden en niet worden gegeven, later worden ingehaald.

Vanwege het faillissement is Stichting ToBe ook genoodzaakt haar activiteiten in de Gemeente Barendrecht te stoppen. Vanaf 1 januari 2016 worden er door Stichting ToBe dan ook geen lessen en cursussen meer in deze gemeente gegeven.

Lees meer over:

ToBe muziek failliet
Deel dit bericht met je vrienden!