vrijdag 21 januari 2022

Alles over Dordrecht

Drechtsteden steeds duurzamer

14 december 2015 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - In de Drechtsteden wordt aan duurzaamheid invulling gegeven met het Duurzaamheidsprogramma 2016-2018. De regio gaat initiatieven en duurzaamheidsprojecten stimuleren, mogelijk maken en ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen.

De komende drie jaar ligt de focus in de regio Drechtsteden op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Daarnaast staan duurzame mobiliteit met minder en schone kilometers, verduurzaming van de A15, A16 en N3 en het verbeteren van de luchtkwaliteit op de agenda. Dit jaar is al gestart met energiebesparing op basisscholen en bij sportverenigingen. Deze succesvolle projecten krijgen de volgende jaren een vervolg.

Om bedrijven te stimuleren, biedt de regio Drechtsteden hen een gratis Milieubarometer aan, een soort scan die inzicht geeft in de specifieke mogelijkheden om het bedrijf te verduurzamen. Ondertussen hebben zich al bijna veertig bedrijven aangesloten bij het MVO bedrijvennetwerk Drechtsteden waar zij hun ervaringen en ideeën voor duurzaamheid uitwisselen.

Er valt zeker nog winst te behalen in energiebesparing op de particuliere woningmarkt. Het Energieloket Drechtsteden, dat in het voorjaar van 2016 van start gaat, geeft daarover aan inwoners informatie. Ze doen energiescans, waarna via het loket direct offertes kunnen worden aangevraagd bij leveranciers uit te regio. Het project voor duurzame energieopwekking 'Zon op andermans dak' zal na een succesvolle start in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht ook naar de andere Drechtsteden worden uitgebreid.

Regiobestuurder Duurzaamheid, Henk Mirck: "Duurzaamheid werkt alleen als iedereen een steentje bijdraagt. Daarin hebben inwoners, bedrijven, instellingen en de overheid allemaal een verantwoordelijkheid. Ons gedrag maakt echt het verschil. De gemeenten geven het goede voorbeeld door energie te besparen in de gemeentelijke gebouwen en door het wagenpark van de gemeenten duurzamer te maken."

Wethouders adopteren duurzaamheidsprojecten
Om ervoor te zorgen dat duurzaamheid verankert in iedere gemeente in de regio Drechtsteden adopteren de lokale verantwoordelijke wethouders elk een project, zoals Duurzame mobiliteit, de Milieubarometer, Warmtenet Drechtsteden en Zon op andermans dak.

Deel dit bericht met je vrienden!