zondag 27 september 2020

Alles over Dordrecht

Sociale Dienst Drechtsteden beoordeelt nog eens boetes

3 december 2015

DORDRECHT - De Drechtraad vindt in meerderheid dat de sociale dienst Drechtsteden nog eens naar opgelegde boetes moet kijken.

(bericht PvdA)

Drechtsteden Dinsdag 1 december 2015 - Carrousel Sociaal: Motie Correctie op Boetebeleid Fraudewet - Cor van Verk: Deze motie is ingediend door Onafhankelijk Papendrecht, SP, Pro Sliedrecht, PvdA, GroenLinks en D66. Met deze motie willen deze partijen bereiken dat de boetes die zijn opgelegd in het kader van de Fraudewet worden herzien. In een aantal gevallen gaat het helemaal niet om fraude, maar om onwetendheid. Er is geen sprake van opzettelijk frauderen. Want dat laatste moet altijd worden bestraft via pittige boetes. Maar die gevallen waar clienten per ongeluk niet volledig het formulier hebben ingevuld, moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden en worden terugbetaald. De motie is aangenomen door de Drechtraad. Dit tegen de zin van wethouder van de Burgt. Vooral zijn opmerking dat mensen met een beperking die weinig begrijpen af en toe een tik op de vingers nodig hebben, viel volstrekt verkeerd. "Zo'n opmerking is een wethouder Sociale Zaken onwaardig", aldus Cor van Verk. De wethouder gaat de motie nu wel uitvoeren.

(bericht SP Dordrecht)

3-12-2015•De Sociale Dienst Drechtsteden moet nu honderden door haar opgelegde boetes opnieuw gaan beoordelen. Nadat in de Drechtraad van afgelopen dinsdag 1 december een motie van die strekking is aangenomen.

Wie klant is bij de sociale dienst in de Drechtsteden heeft de plicht de dienst over van alles te informeren, en vaak gaat het daarbij mis. De afgelopen jaren gold een wet die de sociale diensten verplichte om 100% boete op te leggen wanneer die van mening was dat de klant in gebreke was gebleven. Die wet is inmiddels van tafel. De hoogte van de boetes stonden vaak niet in verhouding tot het vergrijp.

De afgelopen jaren paste de sociale dienst de wet naar de letter toe, en zag er geen problemen in om daarbij huishoudens in grote problemen te brengen.

Tot nu toe weigerde de sociale dienst om de boetes te herzien.
Mokerslag

'Deze boetes waren geen tik op de vingers meer, zoals de wethouder die verantwoordelijk is voor de dienst het bedoelde, maar een uitgesproken mokerslag', aldus Ronald Portier na afloop van de Drechtraad.
Rechtvaardigheid

'Toen bleek dat de sociale dienst niet vanzelfsprekend de opgelegde boetes zou gaan corrigeren toen de wet van tafel was. Waren een aantal deelnemers aan de Drechtraad, van mening dat we die correctie dan maar moesten gaan afdwingen. We hebben uiteindelijk samen met Onafhankelijk Papendrecht, Pro Sliedrecht, Groen Links, PvdA en D66 Zwijndrecht een motie kunnen indienen. Die uiteindelijk ook de steun kreeg van het CDA en Christen Unie/SGP omdat volgens iedereen uiteindelijk de rechtvaardigheid moet voorgaan. Als SP juichen wij natuurlijk deze uitslag van harte toe!'

Lees meer over:

sociale dienst boetes
Deel dit bericht met je vrienden!