Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Beter Voor Dordt stelt vragen over referendum Associatieverdrag

30 november 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Op 6 april 2016 zal een raadgevend referendum plaatsvinden over het Associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne. Over de lokale organisatie van dit referendum bestaan nog de nodige vraagtekens. Zo is de minister voor Wonen en Rijksdienst in gesprek met de VNG over onder andere de kosten van het organiseren van dit referendum, nu het Rijk aanzienlijk minder budget beschikbaar stelt ten opzichte van reguliere verkiezingen.

Sommige gemeenten hebben al aangekondigd bijvoorbeeld minder stemhokjes of stemlokalen in te richten,dat wellicht de gang naar de stembus zal ontmoedigen.

Nu is er in Dordrecht nog niet veel bekend over de invulling van dit referendum. Om deze reden heeft de fractie van BETER VOOR DORDT vragen gesteld aan het college over de organisatie van 6 april 2016. Zo wordt het college gevraagd wat het referendum de gemeente gaat kosten en of deze kosten volledig gedekt zullen worden door de rijksbijdrage via het gemeentefonds. Daarnaast is gevraagd of de gemeente Dordrecht evenveel stemhokjes en stemlocaties beschikbaar zal stellen als voor reguliere verkiezingen gebruikelijk is. Tot slot is gevraagd wanneer inwoners een oproep kunnen verwachten.

Namens de fractie BETER VOOR DORDT

Lees meer over:

referendum BVD
Deel dit bericht met je vrienden!