Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Nieuwe stappen in samenwerking tussen zorg en onderwijs

19 november 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Werkgeversvereniging Zorg+Welzijn Zuid-Holland Zuid organiseerde 17 november in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht een bijeenkomst voor zorgprofessionals in de regio. Doel was om de reeds bestaande, succesvolle samenwerking tussen de sectoren zorg en onderwijs te herbevestigen en gezamenlijk nieuwe doelstellingen te bepalen. Alleen door écht samen op te trekken, kan men inspelen op de uitdagingen in een snel veranderende zorgwereld.

Pro-actief omgaan met arbeidsmarktconsequenties
Niet alleen de zorgorganisaties en het onderwijs werken samen in de regio, ook de overheid speelt een belangrijke rol. Dit benadrukt Wethouder Bert van de Burgt die in zijn rol van regionaal portefeuillehouder Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid spreekt over de 3 O’s. Onderwijs, Organisatie en Overheid zijn als een driehoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens Van de Burgt is het de taak van de regionale overheid om de samenwerking tussen zorg en onderwijs te faciliteren en te stimuleren, zeker als het gaat om de arbeidsmarktconsequenties. “De veranderingen in de zorgmarkt en de zorgvraag hebben gevolgen voor de werkgelegenheid. Dat is een zeer relevant onderwerp dat een pro-actieve aanpak verdient. Daar laat ik mij graag op aanspreken.”

Goed voorbeeld doet volgen
Ook bij de landelijke overheid staan de ontwikkelingen in de zorg hoog op de agenda. Dat leidde in april jl. tot de aankondiging van Het Zorgpact, dat onder leiding van Doekle Terpstra regionale samenwerkingsverbanden stimuleert. Terpstra benadrukt dat het Zorgpact een ‘doepact’ is. Juist daarom is het zo belangrijk om te sturen op resultaten en die met elkaar te delen. Daartoe is de Kopgroep van 100 gelanceerd: een verzameling van 100 voorbeelden van succesvolle regionale samenwerkingen in de zorg. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de pilot ‘Innovatieve stagevormen’, waarin verschillende zorg- en opleidingsorganisaties uit Drechtsteden en omgeving met elkaar samenwerken om het tekort aan stageplaatsen op te lossen. Het project maakt grote kans om opgenomen te worden in de Kopgroep van 100.

Samen verder
Dat de samenwerking in de regio niet nieuw is, blijkt uit de samenvoeging van de twee bestaande netwerkorganisaties. Corrente - het platform voor zorg en onderwijs – is al sinds 2009 actief. Tijdens de bijeenkomst wordt zij samengevoegd met de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid, waarmee de verbinding tussen zorg en onderwijs zich verder verstevigt. De Werkgeversvereniging hoopt dat ook de hogescholen zich op korte termijn aansluiten bij dit samenwerkingsverband.

Opstap naar de toekomst
Om richting te geven aan toekomstige uitdagingen formuleerde de Werkgeversvereniging een zestal relevante speerpunten. De aanwezigen mochten in een stemronde visueel maken aan welke speerpunten zij de komende tijd willen gaan bouwen.

Uitdagingen worden vooral gezien op het vlak van continue scholing van medewerkers - ook wel ‘leven-lang-leren’ genoemd. Maar ook een ‘out-of-the-box’ benadering ten aanzien van opleiden, begeleiden en examineren zou een antwoord moeten vormen op de snelle ontwikkelingen in de zorg.

Wethouder Van de Burgt sluit de bijeenkomst af door zijn vertrouwen uit te spreken over de effectiviteit van de samenwerking van de regionale 3 O’s, ook bij deze nieuwe uitdagingen.

Deel dit bericht met je vrienden!