Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht verdient een plek om herinnering aan eerste wereldoorlog levend te houden

15 november 2015

DORDRECHT – Het is markant dat nergens in Dordrecht een plaquette te vinden is, die de herinnering levend houdt aan de Grote oorlog in Europa van 1914 tot 1918. Het bezet gebied – België – lag nauwelijks 40 km van het eiland van Dordrecht af. Als ik door Parijs wandel, kom ik veel plekken tegen waar de toekomst van het verleden is gemarkeerd. Juist nu we solidair willen zijn met Frankrijk en in het bijzonder met Parijs kan dat tot voorbeeld strekken voor Dordrecht om eindelijk toch eens een plek aan te wijzen om de herinnering vast te houden.

Journalist Hans Berrevoets wees hierop toen hij zondagmiddag bij boekhandel Vos en Van der Leer het eerste officiële exemplaar in ontvangst mocht nemen van het door Ad van den Boogaard geschreven boek over Dordrecht tijdens de eerste wereldoorlog. Ad van den Boogaard overhandigde hem het boek. Op zijn beurt  roemde Berrevoets  de amateurhistoricus Van den Boogaard , die alle hoofdstukken  in het boek had afgesloten met veel noten om zijn bronnen duidelijk te maken.  Als oud-inspecteur van belastingen was hij ook gewend om gedegen werk af te leveren.

Volgens Hans Berrevoets was Ad van den Boogaard de eerste schrijver, die de eerste wereldoorlog vanuit Dordts perspectief heeft ontsloten. Het is dus een inhaalactie. Dordrecht staat niet in het landelijke boek met honderd herinneringsplaatsen aan de eerste wereldoorlog, zo merkte Hans van Lith uit Voorburg namens het landelijke kenniscentrum op.

Van Lith had in 1996 Ad van den Boogaard op het idee gebracht om onderzoek te gaan doen naar de jaren 1914-1918. Hij was zeer lovend over het boek. ,,Ik hoop dat Ad nu aan een tweede boek gaat werken. Hij is  ook een voorbeeld voor mensen, die overwegen om hun herinneringen aan het verleden op te schrijven. Dat is veel waard”.

Ook de Dordtse historicus Cees Weltevrede sprak zijn waardering uit voor het onderzoekswerk van Ad van den Boogaard naar de geschiedenis van de eerste wereldoorlog vanuit Dordts perspectief. Ad van den Boogaard bedankte ook historicus Weltevrede voor de steun en adviezen. Cees Weltevrede  wil graag meer mensen helpen om onderzoek te doen naar Dordrecht in het verleden om de geschiedenis een blijvende plek in het collectief geheugen te geven. Tegenover het museum Hoff van Nederland is ook een kenniscentrum gekomen – Augustijnen hof - waar historisch onderzoek wordt gestimuleerd. Volgens Weltevrede heeft het archief van Dordrecht nog heel voor historisch materiaal dat erom vraagt om ontsloten te worden.

De actualiteit speelde ook even mee bij de boekpresentatie. Boekhandel Vos en Van der Leer- waar de presentatie was -  ligt aan het Scheffersplein en dat is volgens Hans Berrevoets door het levensverhaal van de Dordtse schilder Ary Scheffer in Parijs wellicht de meest Franse plek in de stad Dordrecht. Ook schilder Vincent van Gogh, die zo verbonden is met Frankrijk, wandelde vaak over het Scheffersplein van zijn kosthuis bij de familie Rijken naar de boekhandel van Dordrecht in 1877 waar bij vier maanden werkte.

Ook oud-wethouder Jan Lagendijk, die als ceremoniemeester optrad en dochter Eline van den Boogaard lieten weten trots te zijn op het werk van historicus Ad van den Boogaard.

Hans Berrevoets sprak de hoop uit  dat het Ad ook gaat lukken om niet alleen de inhoud van dit boek te laten spreken, maar ook lezingen te geven over een bijzondere periode uit de geschiedenis van Dordrecht. ,,Het boek maakt helder duidelijk, dat honderd jaar geleden een stad met vijftigduizend inwoners met even achtduizend vluchtelingen in de stad in meerdere opzichten nog zeer prominent en belangwekkend was. Laten we deze historie van de kleurrijke wereldstad niet vergeten.”

Deel dit bericht met je vrienden!