Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Nieuwe opzet Energiehuis

13 november 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Kunstmin gaat gebouw exploiteren. De stichting Kunstmin gaat vanaf 1 januari 2016 naast de schouwburg ook het Energiehuis exploiteren. Bibelot en ToBe zijn vanaf dan huurder, net als andere gebruikers zoals Khotinsky, Hollands Diep en BOD. Met dit nieuwe model krijgt het Energiehuis een krachtige en duidelijke organisatie. Met meer verhuringen en meer bezoekers is een gezonde exploitatie mogelijk van het Energiehuis als bruisend centrum van de podiumkunsten in Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dat de gemeente eenmalig het grootste deel van de tekorten van deze stichting voor haar rekening (maximaal €850.000) neemt.

In 2014 bleek de stichting Energiehuis met grote tekorten te kampen. Daarop is onderzoek gedaan naar de oorzaken van die tekorten. Die hadden te maken met tegenvallende commerciële verhuur en een niet goed functionerend bestuursmodel. In juni 2015 adviseerde bureau Berenschot daarom een ander model. Daarop zijn gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie van Kunstmin en Bibelot, maar dat zou te weinig financieel voordeel opleveren. Daarom is nu gekozen voor stichting Kunstmin als exploitant.

Gevolgen
De huidige stichting Energiehuis wordt opgeheven. De drie instellingen die tot nu toe samen deze stichting vormden zijn het eens over de oplossing, ook al stijgen voor alle drie de lasten. ToBe en Bibelot gaan meer huur betalen, nu gebaseerd op de werkelijke kosten in plaats van de historische huurprijzen. Ook de nieuwe exploitant Kunstmin heeft met hogere lasten te maken, maar verwacht dit op te kunnen vangen binnen de begroting. Kunstmin zet in op meer commerciële verhuringen en meer horeca-inkomsten. ToBe neemt die lastenverhoging mee in haar reorganisatieplan.

Bibelot
Voor Bibelot bestaat de oplossing uit verschillende elementen: efficiënter werken, meer bezoekers en meer inkomsten uit horeca. Verder stelt het college voor de laatste termijnen van de huurkoop van theatertechniek kwijt te schelden, en de voorgenomen subsidiekorting deels uit te stellen en deels te laten vervallen. De Popcentrale komt pas op 1 januari 2017 over van ToBe naar Bibelot, na de reorganisatie bij ToBe.

Energieverbruik
Het energieverbruik van het Energiehuis is veel groter dan verwacht, door tekortkomingen aan de klimaatinstallaties. De gemeente wil hier € 45.000 in investeren. De kosten worden doorberekend in de huur, maar daar moet een forse besparing van energielasten tegenover staan.

Zie ook:

Lees meer over:

energiehuis kunstmin
Deel dit bericht met je vrienden!