Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Wegwerkzaamheden in het gebied van de 19e eeuwse schil

9 november 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De gemeenteraad heeft eind 2013 besloten in het gebied 19e eeuwse Schil rond de Binnenstad een snelheidslimiet van 30 km in te voeren en heeft daar eind 2014 gefaseerd geld voor beschikbaar gesteld. 30 km/u zal bijdragen aan een betere leefbaarheid in het gebied (luchtkwaliteit en geluidhinder) en de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers verbeteren. De eerste stap tot uitvoering is fase 1. In de volgende fasen, in de jaren na 2015, volgen nieuwe veranderingen zoals verdere aanpassing van kruispunten (fase 2).

Nieuwe markering op de wegen
Vanaf maandag 9 november 2015 vinden verschillende werkzaamheden plaats; dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo wordt een nieuwe markering aangebracht waardoor optisch sprake is van versmalling van de rijbaan. Hierdoor verandert het wegbeeld.

30 km en wijziging voorrangsregeling
Vanaf maandag 16 november 2015 volgen werkzaamheden die gekoppeld zijn aan de genomen verkeersbesluiten. Dan komen er 30 km-borden bij de overgangen van 50 naar 30 km per uur en worden de kruisingen gelijkwaardig en opvallend gemaakt. Dit vraagt de nodige uitvoeringstijd. In de weken daarna worden aan de randen van het gebied verschillende uitritconstructies en drempels aangelegd.

Belangrijke wijziging vanaf 16 november 2015
Met uitzondering van de gebiedsontsluitingswegen wordt de maximumsnelheid 30 km per uur. Alle kruisingen worden gelijkwaardig, dus rechts heeft voorrang (ook fietsers). De verkeerslichten op de kruising Vrieseweg/Singel gaan op geel knipperen. Als laatste maatregel van fase 1 wordt het fietspad op de Nicolaas Maessingel afgesloten: in een 30 km zone rijden auto's en fietsers op dezelfde rijbaan.

Bewoners en gebruikers worden nadrukkelijk opgeroepen zelf maximaal 30 km te gaan rijden. Fietsers mogen met z'n tweeën naast elkaar fietsen, ook als zij hierdoor over de markering heengaan. Automobilisten moeten rekening houden met tegenliggers, met fietsers en het is ook in een 30 km verblijfsgebied noodzakelijk dat alle weggebruikers op elkaar letten.

Meer informatie en de maatregelen (ook tekeningen) zijn hier te vinden op: .

Deel dit bericht met je vrienden!