zaterdag 29 januari 2022

Alles over Dordrecht

Zorgorganisaties beraden zich samen op toekomstige arbeidsmarkt

21 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Werkgeversvereniging Zorg+Welzijn Zuid-Holland Zuid organiseerde 13 oktober in het Koetshuis in Dordrecht een regionale arbeidsmarktconferentie voor bestuurders en personeelsfunctionarissen van zorgorganisaties, maar ook voor andere betrokken partijen zoals de gemeente en het UWV. Het was de eerste keer dat een dergelijke conferentie plaatsvond om zorgorganisaties te informeren over ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt, maar vooral ook om te inspireren en te kijken waar gezamenlijke kansen liggen.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid
Hoewel de zorgsector nog steeds een grote werkgever in de regio is, staan er de komende jaren veel banen op de tocht. Vergrijzing en afname van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk om naar innovatieve oplossingen te zoeken. Als de zekerheid op een baan niet langer gegarandeerd is, dan moeten we overgaan naar werkzekerheid, zegt Ruud Muffels, hoogleraar arbeidsmarkt. Door opleiding en training, slimmer organiseren van het werk en werk-naar-werk transities blijft de werknemer langer aan het werk. Hij legt uit dat zowel werkgevers als medewerkers zich daartoe flexibel moeten opstellen.

De werkgever zal het werk beter moeten aanpassen aan de medewerker, door rekening te houden met zijn talenten en mogelijkheden, bijvoorbeeld door job carving of duo banen. De medewerker moet dan wel zelf de regie nemen voor zijn eigen loopbaan en een duidelijk beeld hebben van de eigen
competenties. De basis voor deze zogenaamde ‘flexicurity’ ligt in vertrouwen en samenwerking, juist ook tussen de zorgorganisaties onderling.

Baas van je eigen werk
Volgens Ben van Asten, beleidsmedewerker bij de koepelorganisatie van werkgeversverenigingen RegioPlus, is het juist goed dat de arbeidsmarkt van de zorg voortdurend in beweging blijft. Dat leidt tot innovatieve projecten, waarbij medewerkers de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen loopbaan
en werkgevers zich inzetten om werkzekerheid te bieden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van  ́loopbaanportals ́ waarin medewerkers zichzelf en hun talenten kunnen presenteren, of door het onderling uitwisselen van vacatures en medewerkers. Hoewel het nog toekomstmuziek is, is het straks
mogelijk dat werknemers meerdere kleine contracten hebben bij verschillende werkgevers, in plaats van dat ze jarenlang werken voor één organisatie op dezelfde functie. Werken voor een baas is voorbij, iedereen wordt straks zijn eigen baas.

Samenwerken voor een gezonde arbeidsmarkt
Thea van Biemen, manager Arbeidsmarktprogramma Drechtsteden, onderstreept het belang van strategisch personeelsbeleid, opleiding, nieuwe technologieën én regionale samenwerking. Nu al zijn er enkele werkgroepen aan de slag, die gericht kijken naar waar ze kunnen leren van elkaar en worden vacatures en medewerkers uitgewisseld. Het begin is er dus! WGV Zorg+Welzijn Zuid-Holland Zuid maakt zich sterk voor een verdergaande samenwerking tussen de regionale zorgorganisaties en geeft binnenkort vervolg aan deze arbeidsmarktconferentie.

Lees meer over:

zorg welzijn conferentie
Deel dit bericht met je vrienden!