zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Pleidooi voor één loket voor mensen met een minimaal inkomen die extra hulp vragen

20 oktober 2015

DORDRECHT - Eén loket voor mensen met een minimaal inkomen om voor voorzieningen in aanmerking te komen. Dat bleek een wens te zijn met veel draagvlak op een conferentie in Dordrecht van de voedsel. De PvdA Dordrecht meldt dat op de eigen website.

In het verleden moesten mensen elk jaar opnieuw veel gegevens aanleveren om voor gemeentelijke kwijtscheldingen in aanmerking te komen, totdat het werd vereenvoudigd .

Nu gaat het om één toegang voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. De PvdA Dordrecht verwoordt dat op de volgende wijze:

Bij de discussie met de aanwezigen bleek er grote behoefte te bestaan aan 1 loket, dat de toegang regelt tot de diverse voorzieningen die er zijn voor mensen die moeilijk rond kunnen komen van hun kleine inkomen. Bij Sociale Dienst, Stichting Leergeld, de Voedselbank, bij het SMS Kinderfonds moeten dezelfde mensen steeds opnieuw met hun hele financiele administratie aantonen of zij in aanmerking komen voor een voorziening. Als dat meer centraal wordt opgepakt - regierol voor gemeente - dan is de financiele situatie bekend en kan veel sneller bekeken worden waar iemand voor in aanmerking komt. Een knelpunt hierbij is de privacy, die moet goed worden gewaarbord. De client moet zelf toestemming geven om zijn/haar gegevens ook te gebruiken voor mogelijke andere voorzieningen.

Deel dit bericht met je vrienden!