donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Drechtse Stromen = Samen energie besparen en opwekken

20 oktober 2015

DORDRECHT - Stichting Drechtse Stromen is een onafhankelijk initiatief in de Drechtsteden voor en door burgers, zonder winstoogmerk.

Sinds 14 april 2014 is het burgerinitiatief Drechtse Stromen een stichting. Zij timmeren hard aan de weg om burgers te inspireren eerst zoveel mogelijk energie te besparen, dan de strikt noodzakelijke energie duurzaam lokaal opwekken. Daar profiteren we allemaal van. Dit is goed voor uw eigen portemonnee en voor de lokale werkgelegenheid en economie. Nu komt het grootste deel van alle energie nog van buiten de regio en betalen we in de Drechtsteden jaarlijks € 200.000.000 aan de grote energiebedrijven. Dat kan en moet anders. In de visie van de Drechtse Stromen zijn de Drechtsteden in 2030 energieneutraal. De energie die nodig is, wordt dan op een duurzame wijze binnen de gemeentegrenzen van de Drechtsteden opgewekt.

De inspanningen van de Drechtse Stromen van de afgelopen tijd hebben geresulteerd in:
- Een website en een folder vol informatie over de activiteiten (www.drechtsestromen.net);
- 113 huurwoningen die mede dankzij de financiële bijdrage van Trivire voorzien zijn van energiebesparende maatregelen (www.drechtsestromen.net/ehbe/);
- 120 koopwoningen die voorzien zijn van spouwmuurisolatie en/of zonnepanelen en/of vloerisolatie en/of isolerend glas (www.drechtsestromen.net/blok-voor-blok/);
- 3 gemeentedaken met elk 200 zonnepanelen om diegenen die geen zonnepanelen op het eigen dak kunnen plaatsen de gelegenheid te geven gebruik te maken van zonne-energie (www.drechtsestromen.net/zon/);
- Zonnepanelen op het dak van de Zwijndrechste gymhal van O&O;
- De opleiding van nieuwe energie ambassadeurs is gestart (www.drechtsestromen.net/vacatures/)
- Ondersteuning activiteiten Drechtse Wind, dit heeft geleid tot het aanwijzen van ten minste twee locaties voor windmolens in de Drechtsteden (www.drechtsestromen.net/wind/).
In de pers is onlangs te lezen geweest dat Drechtse Stromen ook betrokken is bij het energiebesparingstraject voor 20 Drechtse basisscholen.

Jaarlijkse bijdrage
Op dit moment worden de activiteiten van de Drechtse Stromen voornamelijk verricht door vrijwilligers. Zij willen graag hun werkzaamheden verder uitbreiden en professionaliseren. Indien u onze initiatieven een warm hart toedraagt en wilt steunen, dan kan dat door donateur te worden van de stichting Drechtse Stromen via www.drechtsestromen.net/donateur-formulier/.
 

Deel dit bericht met je vrienden!