zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Begroting 2016: College blijft werken aan een krachtige stad

9 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Gemeente Dordrecht heeft geen aanvullende bezuinigingen nodig, na jaren van teruglopende inkomsten, stijgende kosten en noodzakelijke bezuinigingen biedt het college van b&w met de Begroting 2016 de gemeenteraad een financieel perspectief aan waarbij inkomsten en uitgaven meer dan in evenwicht zijn. Aanvullende bezuinigingen zijn niet nodig en er zijn geen tegenvallers. Om wat onzekerheden in de toekomst op te vangen, reserveert het college een structureel overschot van EUR 1,3 miljoen vanaf 2019. De begroting staat in het teken van het doorzetten van de ambities die zijn verwoord in het Politiek Akkoord 2014-2018.

De begroting vertaalt de ambities van het college voor de komende jaren en geeft richting aan de wijze waarop wordt samengewerkt met de stad en de regio. Het college maakt ruimte voor verbinding en creëert, herkent en verzilvert kansen. Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad een begroting voor waarin de totale woonlasten laag blijven maar ten opzichte van vorig jaar met gemiddeld met 1,4% stijgen.

Begroting in evenwicht
Zeker na vaststelling van deze begroting is de Dordtse meerjarenbegroting op de lange termijn in evenwicht. Het college presenteert een overschot in de begroting waardoor er geen greep uit de gemeentekas gehaald wordt. Wethouder Mos (Financiën): 'Voor het evenwicht in inkomsten en uitgaven dienen de bezuinigingen en ombuigingen zoals Agenda voor de stad die in de afgelopen jaren met de gemeenteraad zijn afgesproken wel te worden gerealiseerd. Het bereiken van de doelstellingen ligt grotendeels goed op schema.' Bij de Begroting 2015 is tot een sluitend financieel perspectief gekomen door een bezuiniging van EUR 5,5 miljoen op basis van Agenda voor de stad. Met deze nieuwe manier van organiseren, speelt de gemeente in op nieuwe verhoudingen in de samenleving. De komende tijd worden de voorstellen die het college voor de zomer bij de Kadernota heeft ingediend verder uitgewerkt en ingevoerd.

Wethouder Sleeking: 'Het gaat steeds beter in Dordrecht. De stad staat er goed voor en weet zich goed in de kijker te spelen. De opening van het Hof van Nederland, het Nationaal Onderwijsmuseum en straks de nieuwe bioscoop zorgt, naast al het andere wat de stad te bieden heeft, voor meer bezoekers, meer levendigheid en meer woonaantrekkelijkheid.' Dit zijn voor het college voorwaarden om de economische kracht van de stad te versterken. Tegelijkertijd blijft de sociaaleconomische positie van de stad achter. Mos: 'De sleutel om hier verandering in te brengen, ligt naar onze overtuiging bij werk. Het creëren van randvoorwaarden voor banen, begeleiding naar werk en het bereikbaar houden van zoveel mogelijk banen is daarvoor belangrijk.'

Samen werken aan vitale, zorgzame stad
Een veilige en prettige woonomgeving, een duurzame stad, een levendige binnenstad en zoveel mogelijk mensen aan het werk, blijven speerpunten. Met een begroting van EUR 462 miljoen (zie bijlage) zet Dordrecht in op deze speerpunten die volgens het college zo belangrijk zijn voor de stad. Het college blijft met de gemeenteraad, inwoners en partners samenwerken aan een vitale, zorgzame stad en bouwt voort op de resultaten die met elkaar zijn bereikt.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 10 en 11 november.

Deel dit bericht met je vrienden!