dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Groenlinks: 'Beslis mee als Dordtenaar en dien uw motie in'

9 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Van de fractie van GroenLinks in dordrecht ontvingen we deze brief: "GroenLinks Dordrecht wil de afstand tussen de Dordtenaren en de politiek verkleinen. Wij willen u de mogelijkheid bieden om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad.

Bent u betrokken bij uw stad? Heeft u uitgesproken ideeën hoe het anders of beter kan? Wilt u kans maken dat uw idee wordt uitgevoerd door de gemeente? Lever bij GroenLinks Dordrecht uw eigen motie in.

Wilt u met ons samenwerken?
Als GroenLinks Dordrecht willen we graag met u samenwerken. Op dinsdag 10 november 2015 staat de begrotingsbehandeling op de agenda van de gemeenteraad.  In de begroting staat welke plannen de gemeente voor het komende jaar heeft, hoe ze deze wil uitvoeren en wat dit gaat kosten.

Dien uw motie in.
Wij bieden u,  als inwoner van onze prachtige stad, de mogelijkheid om uw eigen motie in te dienen.
Een motie is een kort gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarin u het college vraagt stappen te ondernemen om de situatie te verbeteren. In uw motie geeft u aan:
•    wat de feitelijke situatie is;
•    wat u binnen die situatie als probleem ervaart;
•    Wat het college kan doen om de oplossing van dit vraagstuk dichterbij te brengen; bijvoorbeeld een onderzoek? Of gewoon uitvoering geven aan uw wens?

Tot 31 oktober 2015 kunt u uw ideeën voor een motie inleveren bij GroenLinks Dordrecht. Na een zorgvuldige selectie gaan we de moties, waarvoor wij kiezen, tijdens de begrotingsbehandeling indienen en proberen we voor uw motie een meerderheid te vinden bij de gemeenteraad door middel van stemming. Een belangrijke voorwaarde is dat uw motie past binnen het gedachtengoed van GroenLinks. Alle indieners krijgen een reactie van ons op hun bij ons ingeleverde motie. Ook als wij nog vragen over de door u voorgestelde motie hebben willen we u kunnen bellen of mailen. Dus vergeet niet uw naam en adres, mail en telefoonnummer te melden.

Criteria
- De criteria waarop wij de moties selecteren zijn:
- Uitvoerbaarheid;
- Er moet sprake zijn van algemeen belang;
- De wens moet helder omschreven zijn.
- Passend binnen het gedachtengoed van GroenLinks (zie daarvoor onze website).

U kunt uw motie opsturen naar:
Adres: Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht
Emailadres: Info@groenlinksdordrecht.nl

Wij verheugen ons wederom op een mooie samenwerking met u om onze stad beter en mooier te maken."

Tot zover de brief van GroenLinks Dordrecht.

Kitty Kruger
Fractievoorzitter
 

Lees meer over:

burgers fractie GroenLinks
Deel dit bericht met je vrienden!