dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

VVD stelt vragen over de aanpak van autokraken

8 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De gemeenteraadsfractie van de VVD in onze gemeente stelt aan het college van B & W een aantal vragen over de aanpak van de vele autokraken. Hieronder volgt de tekst van de brief van de VVD-fractie:

"Het verlagen van het aantal auto-inbraken is één van de prioriteiten van het Dordtse veiligheidsbeleid. In uw laatste Integraal veiligheidsplan geeft u aan in  2015 met politie en betrokken partners een gezamenlijke aanpak te starten om het aantal autokraken terug te dringen. De politie heeft in het kader van ‘open data’ de cijfers van de autokraken in Dordrecht van 2012 t/m 2015 . Hieruit blijkt dat in het eerste half jaar van 2015 wederom het aantal autokraken is gestegen (+ 7%, zie bijlage). Verder blijkt uit de gegevens dat er op de gemeentelijke parkeerplaats aan het Weeskinderendijk aanzienlijk wat autokraken plaatsvinden.

De VVD fractie is geschrokken van de stadsbrede impact van de auto-inbraken, geen wijk blijft gespaard. Dit onderstreept de urgentie voor het aanpakken van deze inbraken.

Naar aanleiding van de cijfers heeft de VVD fractie onderstaande vragen:
1. Kunt u nadere duiding geven van de stijging van het aantal auto-inbraken in 2015? Hoe verhoudt de stijging in Dordrecht zich tot de regionale / landelijke ontwikkelingen? Is er een oorzaak aan te wijzen van de stijgende trend over de afgelopen anderhalf jaar?
2. Wanneer heeft u de gezamenlijke aanpak om auto-inbraken in Dordrecht terug te dringen ingezet? Welke concrete maatregelen zijn genomen en/of nog beoogd? Kunt u al effect meten van getroffen maatregelen?
3. Dordtenaren zijn de oren en ogen van de stad, worden zij nu al betrokken bij het signaleren van mogelijke auto-inbraken? Zo ja hoe? Zo nee, bent u bereidt om hier instrumenten voor in te gaan zetten?
4. Bent u bekend met de concentratie van auto-inbraken op de parkeerplaats Weeskinderendijk. Bent u bereid om nadere maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht op dit parkeerterrein om zo het aantal inbraken terug te dringen?"

Vriendelijke groet,
namens de gemeenteraadsfractie VVD Dordrecht,
Maarten Burggraaf

Lees meer over:

VVD inbraken auto fractie
Deel dit bericht met je vrienden!