vrijdag 27 november 2020

Alles over Dordrecht

Burgemeesters spreken Tweede Kamer aan op verdwijnen van de Rechtbank

1 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De burgemeesters van de zeven steden waar de rechtbank dreigt te worden opgeheven, wenden zich tot de Tweede Kamer. Op 30 september 2015 starten de financiële beschouwingen van de begroting met de minister van Financiën. De 7 burgemeesters hebben daarom een brief naar de Vaste Kamercommissie Financiën gestuurd.

De burgemeesters van Dordrecht, Alkmaar, Almelo, Assen, Lelystad, Maastricht en Zutphen wijzen op het gevaar van de plannen van de Raad voor de Rechtspraak die een ingrijpende concentratie van de rechtspraak in Nederland tot gevolg hebben en dat hiermee een onomkeerbaar proces in gang wordt gezet.
Zij wijzen erop dat de voorgenomen bezuinigingen op de huisvesting kunnen leiden tot een stijging van de lasten op andere begrotingen. Ook vragen zij aandacht voor de disbalans tussen de financiële opbrengst van de voorgenomen plannen in verhouding tot het economisch maatschappelijk nadelige effect voor de steden en de regio's waar nu een volwaardige Rechtbank is gevestigd.

Een dringend beroep wordt gedaan op de kamerleden om het Kabinet de haalbaarheid van de plannen nader te laten onderbouwen. De burgemeesters willen graag actief meedenken over alternatieven voor deze bezuiniging.

Burgemeesters, gemeenteraadsleden, advocaten uit het hele land zullen op 8 oktober 2015 bij de bespreking van dit onderwerp in de commissie Veiligheid & Justitie aanwezig zijn. Ook burgemeester drs. A.A.M. Brok zal hier spreken.

De Raad van de Rechtspraak heeft naar aanleiding van de kritiek van diverse gemeenten en burgemeesters in Nederland een nieuwe consultatieronde gehouden. De Raad van Rechtspraak houdt voorlopig nog wel vast aan de bezuinigingsplannen. Maar stelt een definitief besluit uit tot het politieke debat in de Tweede Kamer heeft plaats gevonden.

Deel dit bericht met je vrienden!