zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

D66: 'Vluchtelingen vangen we op'

16 september 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het behoort tot de basishouding van een stad om verantwoordelijkheid te nemen als daar om gevraagd wordt. De vraag is voor D66 helder: “Wil je wel of wil je niet vluchtelingen opvangen?“

Over deze vraag zal de gemeenteraad op 29 september met elkaar in debat gaan. De fractie D66 is duidelijk in haar standpunt: “Mensen die het oorlogsgeweld ontvluchten, moet je helpen.”

Om goed met elkaar te kunnen spreken, wil D66 duidelijkheid over de termen zoals migrant, vluchteling, asielzoekers of statushouder. Daarom heeft D66 vragen ingediend bij het college om hier over duidelijkheid te geven.

Gezien het verschil  tussen noodopvang en tijdelijk verblijf heeft het COA recent aangegeven dat door aan de taakstelling te voldoen, er ruimte vrijkomt om mensen op te vangen. Dordrecht loopt achter in deze taakstelling; D66 wil weten wat hier zo vlug mogelijk aan gedaan kan worden. Tot slot vraagt D66 zich af wat de gemeente aan de coördinatie van particuliere initiatieven doet.

Hieronder de vragen,die de fractie heeft ingediend:

Geacht college,

Voor de komende raadsvergadering is het onderwerp Vluchtelingen geagendeerd. Overal in Europa komen mensen, die het oorlogsgeweld ontvluchten, binnen. Op 8 september heeft het college uitgebreid mededeling gedaan over de stand van zaken. Om het debat  goed met elkaar op inhoud te kunnen voeren constateert de D66fractie dat we behoefte hebben aan nadere uitleg over een aantal begrippen en definities.
 
Kunt u het volgende aangeven:

Momenteel worden in de discussie de termen migranten, vluchtelingen, asielzoekers en statushouders vaak gebruikt. Om dit goed te doen behoeft iedere term toelichting om meer beeld te krijgen. Kunt u deze termen voor Dordrecht nader duiden?

In een recent radio interview (studio de Witt) gaf het COA aan behoefte te hebben dat de taakstelling voor statushouders wordt ingevuld. Immers statushouders houden nu plaatsen bezet, die gebruikt kunnen worden voor de opvang van de vluchtelingen; plaatsen die reeds ingericht zijn voor langer verblijf.

Kunt u aangeven hoe groot de taakstelling voor Dordrecht is, wat de stand van zaken is en op welke termijn aan de taakstelling is voldaan. Kunt u tevens aangeven welke maatregelen er genomen kunnen worden om versneld aan de taakstelling te voldoen?

Ook in Dordrecht ontstaan particuliere initiatieven zoals het inzamelen van goederen of spontaan aanbieden van onderdak. Daarnaast kent Dordrecht een actief verenigings- en kerkelijk leven. Is er reeds nagedacht over een coördinatie vanuit de gemeente om initiatieven te inventariseren om de geboden hulp zo goed mogelijk terecht te laten komen?
 
In afwachting op uw antwoord, dat we graag voor de raadsvergadering van 29 september schriftelijk hopen te ontvangen,

Met vriendelijke groet

De fractie D66

Lees meer over:

vluchtelingen d66 coa
Deel dit bericht met je vrienden!