woensdag 25 november 2020

Alles over Dordrecht

Burgemeester Arno Brok niet akkoord met uitgeklede rechtbank Dordrecht

4 september 2015

DORDRECHT - Burgemeester Brok heeft de afgelopen dagen in gesprekken en brieven aan bewindslieden, kamerleden, rechtbank en medewerkers kenbaar gemaakt dat hij zich als burgemeester enorm gepasseerd voelt bij de manier waarop hij bij het proces rondom het vertrek van de arbeidsplaatsen uit de rechtbank uit Dordrecht, is betrokken. Dat is namelijk op geen enkele manier gebeurd. Eerst bij het voorgenomen besluit is hij geïnformeerd en daarna had hij slechts een week om te reageren.

Brok : "Ik ben zeer zeker niet tegen bezuinigingen. Als het goedkoper kan én het niet ten koste van kwaliteit gaat, moet je zeker maatregelen nemen om kosten omlaag te brengen. Het gaat hier om besteding van publiek geld en dat moet zo efficiënt mogelijk plaats vinden."

Burgemeester Brok is ontgoocheld over de manier waarop het besluitvormingsproces plaats vindt en het feit dat er niet gezocht is naar goedkopere huisvesting dan wel dat bekeken is wat het verlies aan banen betekent voor de medewerkers en de stad Dordrecht.

"Wij hadden zeker kunnen helpen. Goedkope huisvesting of een locatie om niet, daar valt altijd over te praten. Zonder enige verbondenheid te voelen bij deze stad en regio waar 470.000 mensen wonen, is een plan uitgerold waarbij geen ruimte meer is voor andere ideeën. De ideeën die we opperen worden ter zijde geschoven."

Dordrecht neemt het vertrek hoog op en heeft dit kenbaar gemaakt aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Wonen en Rijksdienst, aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de voorzitter van de Raad van de Rechtspraak, de Deken van de lokale Orde van Advocaten en de voorzitter van de Vereniging De Dordtse Advocaten. Dordrecht en de 6 andere steden in het land hebben de handen ineen geslagen. Vanuit de 7 gemeenten wordt een gezamenlijke reactie naar de ministers gestuurd. Inmiddels is bekend dat een plenair debat in de Tweede Kamer zal worden gehouden.

Deel dit bericht met je vrienden!