Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

Colleges behandelen Herstelplan ToBe: 3,5 miljoen voor oplossing financiele problemen

26 augustus 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT / DRECHTSTEDEN - In de laatste week van augustus hebben de colleges van nagenoeg alle negen subsidiërende gemeenten van ToBe cultuurcentrum het herstelplan van ToBe besproken. Met uitzondering van de drie gemeenten in de Hoeksche Waard zijn de colleges op hoofdlijnen akkoord met het herstelplan. ToBe verzorgt cultuureducatie in het onderwijs en in de vrije tijd in de gemeenten Barendrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Binnenmaas, Oud-Beijerland en Strijen. De totale financiële hulpvraag bedraagt € 3,5 miljoen.

Inhoud voorstel
De inhoud van het voorstel bestaat uit een reorganisatie van ToBe (€ 1,8 miljoen), het wegwerken van het exploitatietekort (€ 1,7 miljoen over de jaren 2013-2015) en het aanpassen van de statuten, zodat de gemeenten voortaan niet meer aansprakelijk zijn voor de exploitatietekorten van ToBe. De totale kosten van € 3,5 miljoen worden verdeeld onder de negen subsidiërende gemeenten. De gemeenten Binnenmaas, Oud-Beijerland en Strijen hebben besloten op termijn uit het samenwerkingsverband te stappen. Met deze gemeenten worden separaat financiële afspraken gemaakt.

Flexibele organisatie met doelgericht aanbod cultuureducatie
ToBe is positief over het feit dat de colleges op hoofdlijnen instemmen met het voorstel want zij onderschrijven daarmee het belang van cultuureducatie in hun gemeente. ToBe realiseert zich dat ook met de financiële ondersteuning nog een lange weg te gaan is. ToBe wil zich ontwikkelen naar een moderne, flexibele en toekomstbestendige organisatie met een uitdagend en doelgericht aanbod op het gebied van cultuureducatie. Dit binnen de kaders van een duurzaam financieel gezonde exploitatie en op termijn een structureel lagere subsidiebehoefte.

Reorganisatie is noodzakelijk
De afgelopen jaren is ToBe in financiële nood gekomen doordat de totale opbrengsten uit lessen op scholen, cursusgelden en subsidies veel sneller daalden dan de kosten. De kosten daalden langzamer mede door de ‘ambtelijke status’ van de medewerkers, waardoor ToBe WW-uitkeringen zelf moet betalen.
Een reorganisatie is noodzakelijk om de opbrengsten en kosten weer in evenwicht te brengen.

Om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de vraag naar cultuureducatie wil ToBe uiteindelijk minder medewerkers in vaste dienst en meer een beroep doen op freelancers. Op dit moment zijn er 129 medewerkers in vaste dienst in een totaalbestand van 65 voltijdbanen. Het aantal voltijdbanen zal op termijn met 18-20 moeten verminderen. ToBe wil dit verlies van banen zoveel mogelijk via natuurlijk verloop opvangen, maar gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk.

Na de behandeling van het herstelplan in de colleges, gaat het collegevoorstel naar de raadscommissies en naar de gemeenteraden. Naar verwachting is er eind september definitieve besluitvorming.

Nieuw aanbod seizoen 2015-2016
ToBe heeft voor het nieuwe seizoen weer een interessant en aantrekkelijk aanbod Muziek, Dans, Theater en Kunst & Design ontwikkeld. Vanaf maandag 31 augustus 2015 start ToBe in alle gemeenten weer voor alle scholen en cursisten.

N.B.: Het college van B&W van de gemeente Hendrik Ido Ambacht bespreekt het herstelplan van ToBe cultuurcentrum aanstaande dinsdag 1 september. Op dit moment heeft het college nog geen besluit genomen.

Lees meer over:

ToBe college subsidie cultuur
Deel dit bericht met je vrienden!