Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Inschrijving geopend Bestuur Trainingen voor vrijwilligersorganisaties

21 augustus 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT / DRECHTSTEDEN - In het najaar van 2015 kunnen bestuursleden van vrijwilligersorganisaties in de Drechtstreden verscheidene, speciaal voor hen geselecteerde, trainingen volgen via Vrijwilligershuis Drechtsteden.

Bestuursleden zijn er in allerlei soorten en maten. Een deel daarvan heeft behoefte aan (bij)scholing. De Vrijwilligersacademie krijgt vragen van ‘oude rotten’ in het vak die bij willen blijven en hun kennis opfrissen. Maar ook van vrijwilligers die voor de eerste keer in een bestuur plaatsnemen en willen leren om goed te vergaderen. Om deze verzoeken te honoreren heeft de academie verschillende organisaties en trainers gevraagd om bestuur trainingen te geven.
Bestuurstrainingen

FINANCIEEL JAARVERSLAG LEZEN EN BEOORDELEN door Drs. T. (Teus) van der Heiden RA van Verstegen Accountants en Adviseurs te Dordrecht. Hoewel de penningmeester de eerste verantwoordelijkheid heeft, kunnen alle bestuursleden aangesproken worden op de kwaliteit van de jaarrekening en het jaarverslag. Aan de orde komen de achtergronden van de grote posten in de balans en de staat van baten en lasten, regels rond externe verslaggeving, fraudebeheersing en dergelijke.

ANBI STATUS, VOORDELEN EN VOORWAARDEN door Angélique van Horik MSc RB, belastingadviseur bij Verstegen Accountants en Adviseurs. Vrijwilligersorganisaties die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen, komen in aanmerking voor de ANBI-status. Het voordeel kan zijn dat men belastingvrij giften kan ontvangen. Men moet echter ook aan diverse voorwaarden voldoen.

VERGADERTECHNIEK door Sjoerd Rotmans van bureau. Naast het informatieve gedeelte, zal er ook geoefend worden met herkenbare situaties. Het doel is vrijwilligers te leren op een prettige manier te vergaderen en binnen de afgesproken tijd tot een goede besluitvorming te komen.

NOTULEREN door Esther Karels (trainer Vrijwilligershuis) In deze training leert men hoe te notuleren en wat er allemaal bij komt kijken. Drie avonden wordt er geoefend en geëvalueerd.

COMMUNICATIE – Voor bestuursleden die belast zijn met het verzorgen van de communicatie zijn er verschillende trainingen. Bijvoorbeeld: Netwerken via LinkedIn, Profiteren van Social Media, het maken van een Communicatieplan en Schrijven voor krant en web.

Aanmelden
De cursussen vinden plaats in het Vrijwilligershuis, Spuiweg 93 in Dordrecht. Men kan zich aanmelden via de website. Geïnteresseerden wordt verzocht zich uiterlijk veertien dagen voor aanvang van een training aan te melden en te betalen. Voor meer informatie kan men op de website kijken of bellen naar telefoonnummer 078 2000223.

Deel dit bericht met je vrienden!