Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

PvdA: 'Nog steeds problemen met PGB?'

17 augustus 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - PVDA vindt het vreemd dat Dienst Gezondheid & Jeugd de mensen niet informeert over de mogelijkheid van de hulp van de Sociale Dienst Drechtsteden als mensen PGB nog steeds niet krijgen uitbetaald van SVB

Cor van Verk heeft namens de PvdA Fractie nog een aantal vervolg vragen gesteld op de eerdere vragen over de wachtlijsten en crisisopvang bij Jeugdzorg.

Nu blijken er in de praktijk nog steeds mensen hun PGB niet te ontvangen van de SVB, en komen daardoor in de financiele problemen. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft al een tijd geleden aangegeven dat zij mensen kunnen helpen met het overbruggen als de wachttijden van het uitbetalen van SVB veel te lang gaan duren.
Geacht bestuur,
Op vrijdag 7 augustus 2015 vernemen wij uit de krant dat gezinnen in de problemen komen door het uitblijven van geld van de SVB. Bij nadere lezing vernemen wij dat het hier gezinnen betreft die afhankelijk zijn van een PGB dat uitbetaald dient te worden door de SVB. De stellingname van de bestuurder – verantwoordelijk voor de zorg – verbaast ons en leidt bij ons tot de volgende vragen:
1. Hoe lang is het bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd op de hoogte van de problemen bij de uitbetaling van de PGB’s door de SVB?
2. Hoeveel gezinnen komen hierdoor in ernstige problemen?
3. Hoeveel klachten zijn er inmiddels binnen met betrekking tot de uitbetaling aan zorgverleners?
4. Is het bestuur van de DG&J niet erover geïnformeerd dat de Sociale Dienst Drechtsteden in noodgevallen wil bij springen om financiële problemen te voorkomen?
5. Waarom wijst de DG&J de klachtindieners niet op deze mogelijkheid; immers tot 30 juni was het aantal mensen dat gebruik maakte van deze mogelijkheid bijzonder beperkt.
 a. Wat gaat DG&J er aan doen om de mensen wel te wijzen op de mogelijkheden die de Sociale Dienst Drechtsteden biedt of
 b. Komen deze mensen niet in aanmerking voor deze ondersteuning en indien dit het geval is: wat is hier dan de reden/achtergrond van?
6. Hoe groot is de financiële schade voor de DG&J en hoe is deze tot stand gekomen?
7. Is deze plotsklapse brief bedoeld om de aandacht te verleggen van de problemen die het gevolg zijn van extra bezuinigingen die het bestuur van de DG&J de Jeugdzorg heeft opgelegd?
Aldus de PvdA.

Lees meer over:

jeugd PvdA gezondheid pgb
Deel dit bericht met je vrienden!