zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Vergoeding voor indirecte medische kosten via Bijzondere Bijstand

27 juli 2015 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Gemeenten in de Drechtsteden hebben budget gekregen van het Rijk om een nieuwe compensatieregeling op te zetten, na de afschaffing van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en Cer (Compensatieregeling Eigen Risico). Deze regeling geldt voor mensen met de laagste inkomens en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 ingevoerd.

Bijzondere bijstand
Als u (chronisch) ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak extra zorgkosten. Vanaf heden kunt u, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, via Bijzondere Bijstand een vergoeding aanvragen voor indirecte medische kosten. Bijvoorbeeld een vergoeding voor vervoerkosten omdat u medische behandelingen ondergaat of een vergoeding van de eigen bijdrage voor medicijnen en hulpmiddelen.

U kunt een vergoeding aanvragen als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de norm is afhankelijk van uw situatie. Meer hierover leest u op de website: www.drechtstedenaanhetwerk.nl/minima.

Werkwijze
Voor het aanvragen van een vergoeding, meldt u zich aan via de Klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een toekenningsbeschikking voor twaalf maanden, zodat u tijdens die periode uw declaratie(s) kunt indienen voor de vergoeding van uw keuze.

De vergoedingen
Naast de vergoeding ‘eigen bijdrage voor medicijnen en hulpmiddelen’ en een vergoeding voor vervoerskosten, is het mogelijk een vergoeding aan te vragen voor extra energiekosten en extra kledingkosten, beddengoed en/of bewassingskosten.

Budget
Omdat het budget dat de gemeenten hebben gekregen veel lager is dan voorheen, hebben de Drechtsteden besloten het in te zetten voor de groep met de laagste inkomens. Naast de vergoeding voor indirecte medische kosten, kunt u ook op andere manieren ondersteuning aanvragen, zoals Bijzondere Bijstand of de Collectieve Zorgverzekering voor Minima in de Drechtsteden. Aanmelden voor deze collectieve verzekering kan alleen aan het eind van het jaar.

Meer informatie
Dit bericht is afkomstig van de Sociale Dienst Drechtsteden. Meer informatie over de vergoedingen leest u op de website www.drechtstedenaanhetwerk.nl/minima bij de veel gestelde vragen over de regeling. U kunt contact opnemen met de Klantenservice via het contactformulier op de website of via telefoonnummer (078) 770 89 10 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 16.30 uur).

Deel dit bericht met je vrienden!