zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

Parkhuis doet mee aan programma 'Waardigheid en Trots' van Ministerie VWS

22 juli 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT -Het Parkhuis is 1 van de 151 verpleeghuizen die met ‘Hartverwarmend Thuisvoelen’ mee mag doen aan programma 'Waardigheid en Trots' van ministerie VWS. Op 21 juli jl. heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat het voorstel ‘Hartverwarmend Thuisvoelen’ van het Parkhuis positief is beoordeeld.

Leden van cliëntenraden en zorgmedewerkers hebben samen met de andere leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg 151 voorstellen om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren positief beoordeeld. In totaal betreffen de voorstellen zo'n 670 locaties.

Hartverwarmend Thuisvoelen
De kern van Hartverwarmend Thuisvoelen is dat als gevolg van (recente) cliëntervaringen alle primaire zorgprocessen binnen het Parkhuis opnieuw worden ingericht. Deze cliëntervaringen worden in beeld gebracht via zogenoemde spiegelbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.
Een spiegelbijeenkomst
Bij een spiegelbijeenkomst worden familieleden van cliënten (mensen met dementie) geïnterviewd door een getrainde interviewer. Achter de geïnterviewden zit een delegatie van medewerkers die enkel het gesprek aanhoren en dus niet (mogen) deelnemen. De uitkomsten van deze spiegelgesprekken worden gebruikt voor het herinrichten van de primaire zorgprocessen. Een flink aantal cliëntvertegenwoordigers en zorgmedewerkers wordt betrokken bij het herontwerp van de processen, waardoor eigenaarschap en draagvlak wordt gegenereerd.
Omdat vooraf niet voorspelbaar is wat de uitkomst van alle spiegelbijeenkomsten is, is de uitkomst van het herontwerp van de werkprocessen dus op dit moment ook nog niet te beschrijven. Op basis van die nieuw ingerichte werkprocessen wordt de organisatie opnieuw ingericht. Ook dat ontwerp is dus op dit moment niet bekend.

Achtergrond
Deze uitslag is het resultaat van de oproep van staatssecretaris Martin van Rijn aan zorgorganisaties om voorstellen in te sturen die de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeteren. In het originele plan van aanpak ‘Waardigheid en Trots' werd nog gedacht aan 200 locaties. Dat aantal is dus vele malen overtroffen. Met deze enorme hoeveelheid lopende en nieuwe initiatieven laat de branche duidelijk zien dat ze volop bezig is met kwaliteitsverbetering en vernieuwing.

Lees meer over:

zorg initiatieven ministerie
Deel dit bericht met je vrienden!