vrijdag 30 oktober 2020

Alles over Dordrecht

PvdA stelt vragen over dagrecreatie in Nieuwe Dordtse Biesbosch

10 juli 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Grote verbazing bij PvdA over de uitspraken van wethouder van de Burgt over uitbreidingen nieuw Dagerecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dagrecreatieterrein zou veel groter worden dan de raad heeft besloten.

Raadslid Jacqueline van den Bergh stelt namens de PvdA-fractie vragen aan het college over de recente openbare uitspraken van wethouder van de Burgt. College hoort zich te houden aan de raadsbesluiten.

Nog maar zeer recent heeft de gemeenteraad een besluit genomen – na uitgebreide discussies in de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving – over de nieuwe ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, en in het bijzonder over het nieuwe Dagrecreatiegterrein. Breed werd de opvatting bij de politieke partijen gedragen dat nieuwe ingrepen in het zo gewaardeerde polderlandschap van de Dordtse Biesbosch uiterst sober moesten zijn, zowel uit financieel oogpunt – in het kader van de bezuinigingen – maar zeker ook voor de beleving van het polderlandschap.

Grote ingrepen zijn dan ook niet meer aan de orde. Besloten is voor de minimale variant Dagrecreatieterrein, zoals het aanleggen van een fietspad en 50 parkeerplaatsen, als alternatief voor het autoparkeren langs de Provincialeweg bij de Kop van ‘t Land.

Groot is dan ook onze verbazing over de openbare uitspraken van wethouder van de Burgt. Ten eerste sprak de wethouder tijdens de Kadernotadiscussie over de maximale variant (die houdt in minstens 300 parkeerplaatsen, horeca en andere voorzieningen midden in de polder). Daarnaast werd bij de presentatie van de plannen tijdens de Inloopavond voor bewoners in het Parkhuis op 8 juli j.l. gesuggereerd dat er op den duur veel meer parkeerplaatsen komen, met horeca, recreatieve voorzieningen en recreatief water. Ook bleken er 2 parkeerlocaties te komen: 1 bij de Zuidendijk-Provincialeweg en 1 bij de Kop van ‘t Land-Provincialeweg.

Tot slot zei de wethouder in AD De Dordtenaar van 10 juli 2015 dat hij verwacht geld over te houden op het totale project en dat hij dan het besluit van de gemeenteraad wil heroverwegen, en het geld te willen investeren in uitbreiding van het project.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA 5 vragen. Hoewel de PvdA tegen de plannen voor een nieuw Dagrecreatieterrein – incl. parkeerplaatsen – heeft gestemd, hecht de PvdA zeer aan een heldere en transparante besluitvorming en communicatie over dit project naar bewoners en naar gemeenteraad. Daarnaast is het noodzakelijk dat het college zich conformeert aan raadsbesluiten.

En vragen het college dan ook:
1.    Het raadsbesluit voor de minimale variant van het Dagrecreatieterrein is genomen om de beleefbaarheid van het polderlandschap in tact te houden en om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen. Hoe beoordeelt het college dan ook het recente besluit van de gemeenteraad over de minimale variant van het Dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch, met maximaal 50 parkeerplaatsen?

2.    Uitgaande van deze 50 parkeerplaatsen is het volstrekt onlogisch om 2 parkeerlocaties aan te leggen, 1 bij Kop van ‘t Land, en 1 bij Zuidendijk, ter opvang van het autoparkeren langs de Provincialeweg bij de Kop van ‘t Land. Dit zouden 25 parkeerplaatsen per locatie zijn. Plus dat automobilisten vanaf de Zuidendijk niet gaan lopen naar de Kop van ‘t Land als daar vlakbij een andere parkeerlocatie is gevestigd.
    Wat is daarover uw mening?

3.    Bent u met ons van mening dat raadsbesluiten serieus moeten worden genomen en helder moeten worden uitgedragen en gecommuniceerd naar bewoners in onze stad – in het bijzonder naar de direct omwonenden – zonder dat er andere interpretaties en suggesties mogelijk zijn?

4.    Zo ja, hoe verklaart u dan dat er toch andere opvattingen rondom het besluit worden geuit (maximale variant met forse uitbreidingen van het Dagrecreatieterrein)?

5.    De versobering van de Nieuwe Dordtse Biesbosch door de gemeenteraad is onder andere ook ingegeven om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen. Hoe kan het dan zijn dat de betrokken wethouder zich in het openbaar uitlaat over een heroverweging van het recente raadsbesluit en dat hij het mogelijke overschot van het project zou willen aanwenden voor uitbreiding van het project, in plaats van terug te geven aan de stad (algemene middelen)?


Fractie PvdA Dordrecht.

Lees meer over:

PvdA biesbosch dagrecreatie
Deel dit bericht met je vrienden!