donderdag 26 november 2020

Alles over Dordrecht

Raad wenst herbenoeming Burgemeester

30 juni 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De gemeenteraad van Dordrecht heeft vandaag in een besloten vergadering met overtuiging en enthousiasme ingestemd met het voorstel tot het aanbevelen van de herbenoeming van drs. A. A. M. Brok als Burgemeester van Dordrecht.

De aanbeveling wordt verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in afschrift aan de Commissaris van de Koning. De Commissaris van de Koning zal de minister adviseren over de aanbeveling van de gemeenteraad. Vervolgens zal de minister een besluit nemen en de burgemeester voor herbenoeming voordragen bij Zijne Majesteit de Koning.

De ambtstermijn van de burgemeester van Dordrecht loopt af op 1 februari 2016. De raadscommissie Herbenoeming heeft zich in de afgelopen periode een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. De commissie bestond uit negen raadsleden: de heer B. Staat (voorzitter), mevrouw K. Kruger (plv. voorzitter), de heer D.F.M. Schalken-den Hartog, mevrouw M.G. Stolk, mevrouw N. de Smoker-Van Andel, de heer C.A. van Verk, de heer R. Portier, de heer P.J. Heijkoop en de heer D. Pols. De griffier (mevrouw M. van Hall) trad op als secretaris. Als adviseurs zijn betrokken: wethouder P.H. Sleeking namens het college, bij de heer F. Loos namens de Drechtraad en de gemeentesecretaris de heer M.M. van der Kraan. Het (geheime) verslag van deze commissie is gedeeld met de gemeenteraad. Op grond van dit verslag heeft de gemeenteraad op dinsdag 30 juni in unaniem en met applaus ingestemd met de aanbeveling.

Lees meer over:

burgemeester herbenoeming
Deel dit bericht met je vrienden!