donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Resultaten onderzoek bestrating Scheffersplein

22 juni 2015

DORDRECHT - Na een geslaagde renovatie van de brug zijn eind vorig jaar in de nieuwe bestrating op het Scheffersplein onwenselijke hoogteverschillen geconstateerd. Deze zijn begin dit jaar verwijderd zodat het plein weer volledig gebruikt kan worden. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken van de hoogteverschillen. De onderzoekers geven aan dat alle betrokken partijen het uiterste hebben gedaan om het werk tot een goed einde te brengen. De gekozen risicobeheersing en de tijdsdruk in combinatie met de grote complexiteit, heeft tot het onbedoelde resultaat geleid.

Het onderzoeksteam adviseert bij volgende aanbestedingen oog te houden voor de wisselwerking tussen meer precieze regels enerzijds en de mogelijkheden voor vakmensen om het werk aan te passen aan de situatie anderzijds. De voorgeschreven methode van bestraten en de tijdsdruk vormden geen juiste combinatie. Door toezeggingen aan de horecaondernemers ontbrak de tijd voor overleg over betere alternatieven. Door de hoge mate van risicobeheersing van de gemeente ontbrak de flexibiliteit om de ervaring en deskundigheid van de aannemer goed te benutten.

Wethouder Reynvaan: *'We hebben hiervan geleerd. We wilden de risico's beperken door de afspraken zoveel mogelijk dicht te timmeren maar hebben daardoor de vakmensen te weinig ruimte gegeven. Ruimte die een vakman nodig heeft om het specifieke werk te doen, zeker op zo'n uitzonderlijke locatie. We denken na over een andere aanbestedingsvorm om dit in de toekomst te voorkomen. De expertise van vakmensen dient een grotere rol te krijgen.*'

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de gemeente deskundigen geconsulteerd. De complexiteit van het project had naast de constructie en
techniek van het brugdeel vooral te maken met de terrasfunctie van het plein. Reynvaan: *'Door horecaondernemers niet te veel overlast te willen
bezorgen en ervoor te zorgen dat bezoekers van het plein snel gebruik konden maken van de terrassen was de factor tijd voor ons van groot belang.
Dit is het eindresultaat helaas niet ten goede gekomen*.'

Om de hoogteverschillen op het Scheffersplein aan te pakken zijn aanvullende uitgaven (circa € 50.000) gedaan. Deze kosten hebben de
aannemer en de gemeente gedeeld. Daarnaast waren er voor de gemeente aanvullende kosten (onderzoek, advisering). De totale extra kosten voor de gemeente bedroegen circa € 80.000.

Lees meer over:

onderzoek scheffersplein
Deel dit bericht met je vrienden!