vrijdag 23 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Nieuwe Dordtse Biesbosch: College wil aanleg dagrecreatieterrein in fases

31 maart 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het college van B&W wil het geplande dagrecreatieterrein in de Nieuwe Dordtse Biesbosch in fases aanleggen. Dat betekent dat in de eerste fase wordt gewerkt aan 4,7 ha water, het doortrekken van het fietspad naar de Zuidendijk en 50 tot 100 parkeerplaatsen. Het tekort op het project Nieuwe Dordtse Biesbosch komt hierdoor zo’n vijf ton lager uit, namelijk op € 680.000. Daarnaast wil het college de ontwikkeling van zwemplas De Viersprong oppakken als apart project met een eigen budget.

Het college wil bij de uitvoering verder besparen, bijvoorbeeld bij de aanbestedingen, om zodoende het tekort op het project weg te werken. Begin 2016 komt er een nieuwe exploitatie.

Dit staat in het raadsvoorstel naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad op 16 december 2014.

Motie
Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad een krediet verleend van € 13 miljoen om de Noorderdiepzone en Elzen-Noord te ontwikkelen tot 171 ha natuur en 82 ha recreatiegebied. Daarnaast heeft de raad in een motie het college opdracht gegeven te onderzoeken of het dagrecreatieterrein kan vervallen en daarvoor in de plaats zwemplas De Viersprong te ontwikkelen. De Viersprong is geen onderdeel van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Het college heeft de gevolgen van de motie op een rij gezet en besproken met de samenwerkingspartners Provincie Zuid-Holland en het Waterschap. Uitvoering van de motie betekent dat de bestaande contracten en subsidieafspraken gewijzigd moeten worden, waardoor het project duurder wordt. Met het behouden en gefaseerd aanleggen van het dagrecreatieterrein en de Viersprong als apart project wordt er juist geld bespaard. De partners kunnen instemmen met deze wijziging.

Financiering
De totale kosten van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch bedragen ongeveer € 34 miljoen. Dit wordt vrijwel volledig gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland, het Waterschap en subsidieregelingen. De gemeente Dordrecht betaalt de landbouwweg en een deel van het fietspad.

Natuur- en recreatiegebied
Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch is gestart in 1994. Het gaat om het ontwikkelen en inrichten van 530 ha nieuw natuur- en recreatiegebied op het Eiland van Dordrecht. Hiermee komen een natuurverbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch, meer recreatiemogelijkheden voor fietsers en wandelaars, en een verbetering van de waterhuishouding op het Eiland van Dordrecht. Ook komt er een nieuwe landbouwweg.

In de afgelopen jaren zijn de Louisa- en Cannemanspolder, de Tongplaat en de Elzen al gerealiseerd. Eind 2017 moet het project voltooid zijn.

Deel dit bericht met je vrienden!