vrijdag 30 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Ab Hoogesteger en Bert Staat dordtse SGP-kandidaten voor het waterschap

16 maart 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De SGP kent een lange historie van besturen van waterschappen. Vanaf de vorming van het waterschap Hollandse Delta in 2005, maar ook daarvoor al bij het waterschap de Groote Waard.

Nu staan er opnieuw verkiezingen voor het bestuur van het waterschap voor de deur. Vanuit de SGP (lijst 6) doen er twee Dordtse kandidaten aan mee dat zijn Ab Hoogesteger (12) en Bert Staat (14). Beiden zijn geworteld in de Dordtse samenleving en staan met hun voeten in de Dordtse klei om het zo te zeggen.

Het op hoogte houden van de dijken rondom het Eiland van Dordrecht is prioriteit één. De vraag op welke wijze er moet worden omgegaan met de Voorstraat als primaire waterkering in het Centrum moet op middellange termijn beantwoord worden. Het is een uitdaging om te onderzoeken met welke moderne technieken en hulpmiddelen het historische havengebied van Dordrecht beschermd kan worden tegen hoogwater.

Voor het gehele Eiland van Dordrecht wordt gekeken naar het concept van Meer Laagse Veiligheid (MLV). Dit betekent dat er onderzocht wordt of de (Wieldrechtse) Zeedijk weer een primaire waterkerende dijk kan worden. De gedachte is dat de bestaande primaire waterkering om het Eiland van Dordrecht, voor zover gelegen aan de zuidzijde van de (Wieldrechtse) Zeedijk, dan in de toekomst niet of minder verhoogd behoeft te worden om te blijven voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen. Uiteraard moet de polder ‘De Biesbosch’ droge voeten houden, laat daar geen misverstand over bestaan!  Anderzijds als we dure dijkversterking kunnen voorkomen door het concept van MLV toe te passen moeten we dat op zijn minst onderzoeken.

Maar naast het djikbeheer is het op het juiste peil houden van het waterniveau een belangrijke taak voor het waterschap. Met name voor de landbouw is het van groot belang dat het waterpeil zich op de vastgestelde hoogte bevindt

En ook het zuiveren van afwater is een kerntaak van het waterschap.
Ab Hoogesteger  en Bert Staat roepen u op uw stem uit te brengen op de ‘lokale’ SGP-kandidaten. Graag willen zij hun kennis en ervaring ook inzetten ten behoeve van het waterschap.

Lees meer over:

veiligheid biesbosch sgp mlv
Deel dit bericht met je vrienden!