dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Stichting Uitmuntend zegt dat kans is gemist om munt te slaan uit creatief gebruik van monument

9 maart 2015

DORDRECHT - Wat betreft de gemeente is het een kwestie van tijd dat sticting UITMUNTEND monument de Munt zal ontruimen. Wethouder Jasper Mos vindt dat afspraak afspraak is en tijdelijk gebruik zou aflopen als er een nieuwe huurder in beeld zou komen.

Ronald Gunst - voorzitter van de stichting - blijft hopen op andere tijden, want er stonden mooie plannen op stapel in de Munt. Hij bestreed ook de beeldvorming dat de ondernemers voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten in het monument. In een ingezonden verklaring wordt geen datum vermeld, dat de stichting UITMUNTEND het monument bezemschoon zal overdragen aan het vastgoedbedrijf van de gmeente. Daarover is wel in het Stadskantoor een gesprek geweest.

Weer anderen vinden dat alle aandacht voor de Munt, - tijdelijk of niet tijdelijk in gebruik -  hun belangen kan schaden om elders tijdelijk van de gemeente ruimte te kunnen gebruiken.

Vanuit de politiek is gezegd dat vooral de communicatie rond het vastgoed beheer aandacht krijgt als de nieuwe vastgoednota aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

De volgende (ingezonden) verklaring geeft de voorzitter van de stichting Uitmuntend Ronald Gunst:

 

Dordrecht munt niet uit in de presentatie van haar verleden. Terwijl  het Hof open gaat,zou de Munt weer dicht moeten?

De historici Vincent, Sis en Maarten van Rossem waren er duidelijk over. Dordrecht zou veel meer aan de weg kunnen timmeren met haar geschiedenis. Moest het de stad weer eens ingepeperd worden? Is zij nog steeds niet over haar minderwaardigheidscomplex heen? Eind april gaat het Hof open, een belevingsmuseum op de plaats waar 4 eeuwen geleden ons land met de Eerste Vrije Statenvergadering een belangrijke stap zette op haar weg naar de onafhankelijkheid van Spanje. Vlak daarnaast, in de Kloveniersdoelen, een bouwwerk dat niet meer bestaat, werd tot een nieuwe vertaling van de bijbel besloten, de Statenbijbel, en deze vertaling vormde een mijlpaal in de ontstaansgeschiedenis van onze nationale taal.

Vanaf die Eerste Statenvergadering is de vrijheid van godsdienst een grondrecht geweest in ons land en dit onderwerp is tot nu actueel. Deze vrijheid hield niet in dat godsdienst puur en alleen een privéaangelegenheid zou zijn, maar dat de staat er geen bemoeienis mee zou hebben. Niet alleen in de schoolstrijd en bij de bepaling van de vrijheid van onderwijs speelde dit thema een hoofdrol, waarover straks misschien ook in Dordrecht in het Onderwijsmuseum meer te zien zal zijn. Op Europees niveau vraagt nu de verhouding tot de islam de aandacht.

Grote en actuele thema’s dus met specifiek Dordtse accenten. Dat geldt zeker ook voor de Munt, op last van Karel V in 1555 verbouwd, waar de munten voor Holland geslagen werden tot deze vervangen werden door een Nederlandse munt. En deze is inmiddels vervangen door een Europese. Ons monetaire en financiële systeem is sinds de crisis volop in discussie. Waarom bijvoorbeeld mogen banken ons geld creëren en moet de hele samenleving ervoor opdraaien als de banken falen, is een veel gehoorde vraag.

Volgens de van Rossems zou het Hof een nationaal bedevaartsoord kunnen zijn. Het is duidelijk dat direct om het Hof heen nog veel meer geschiedenis verborgen is, waarvan de onderwerpen een enorm actualiteitsgehalte hebben. In de Munt was een presentatie gepland van een nieuw boek over haar geschiedenis. Deze presentatie is door de onzekerheid over de bestemming van de Munt  verplaatst. Er is daarnaast een debat in voorbereiding over de relatie van Karel V, graaf van Holland en Rooms-Duits keizer, met Dordrecht. Dit zijn pas enkele van een groot aantal andere culturele  activiteiten. Tegen minimale kosten is dit monumentale en historische pand en haar tuin tot nu steeds open voor een groot publiek, dat de Munt gemakkelijk weet te vinden.

Zou het niet beter zijn voor Dordt wanneer met een beetje lef er nu voor gekozen zou worden de deuren open te houden juist omdat hier zoveel potentie is?

Stichting UitMuntend

Lees meer over:

munt Ronald Gunst
Deel dit bericht met je vrienden!