woensdag 30 september 2020

Alles over Dordrecht

Geboortezorg-organisaties regio Drechtsteden ondertekenen samenwerkingsconvenant

6 maart 2015 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Organisaties die in de regio Drechtsteden betrokken zijn bij de zorg rondom de geboorte, hebben afspraken gemaakt over de samenwerking in deze zogeheten geboorteketen. Op maandag 2 maart ondertekenden vertegenwoor-digers van eerstelijns verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg een samenwerkingsconvenant. Daarmee bevestigen zij dat zij een keten vormen voor gezonde en veilige zorg aan (aanstaande) ouders en hun kinderen.

Afspraken met toegevoegde waarde voor cliënt
Uit het convenant komt een aantal concrete werkafspraken voort waarmee zorgprofessionals aan de slag kunnen. Deze afspraken gaan met name over de overdracht van de kraamperiode naar de jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau). ‘Ouders en kinderen moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorgprofessional alle benodigde informatie heeft’, licht Hanny Busch, voorzitter Kraamzorg-/Verloskundigen-/Ouder-kindzorgoverleg (KVO) toe. ‘Daar zijn ze deels zelf verantwoordelijk voor, maar een goede zorgoverdracht draagt daar ook aan bij. Op die wijze hoeft de cliënt niet alles nog een keer uit te leggen. Bovendien – en daar gaat het om – ontvangen ouders en kinderen zo zorg die nog beter op hen is afgestemd.’

Naast afspraken over het overdragen van de zorg zijn er ook afspraken gemaakt over:
•    vroegsignalering en terugkoppeling van risicosignalen;
•    overleg op uitvoerend en bestuurlijk niveau;
•    evaluatie en borging van de (werk)afspraken.

Ondertekening
De ondertekening van het convenant gebeurde in aanwezigheid van onder andere Michiel van der Vlies, wethouder Jeugdzaken bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. KVO-voorzitter Hanny Busch benadrukte voorafgaand aan de ondertekening nogmaals dat het fantastisch is dat alle professionals zich kunnen vinden in dit convenant.

Ambitie
De afspraken zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg en afstemming tussen alle samenwerkingspartners. Busch: ‘Iedere zorgorganisatie heeft een eigen rol in de zorg voor ouders en kinderen: verloskundige, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Samen werken we aan de ambitie om de zorg nog beter en veiliger te maken. Dit convenant en de gemaakte werkafspraken zijn daarvoor de basis; voor nu en voor de toekomst.’

Samenwerkingspartners
Voor de samenwerking in de regio Drechtsteden ondertekenden vertegenwoordigers van de volgende geboortezorg-organisaties het convenant:
•    Verloskundigenkring Dordrecht
•    Kraamzorgorganisaties Rivas Zorggroep, De Waarden, Elmar, ZIN, Careyn, Drechtstromen, De Eilanden, Dat, Willy Mastenbroek, Madelief
•    RST Zorgverleners
•    Jeugdgezondheidszorg Rivas Zorggroep en Careyn

Fotobijschrift: Vertegenwoordigers van de verschillende geboortezorg-organisaties ondertekenden afgelopen week het samenwerkingsconvenant.

Lees meer over:

rivas zorg convenant geboorte
Deel dit bericht met je vrienden!