zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

Staatssecretaris Martin van Rijn discussieert op emotionele avond in het Waterwiel over de Zorg

5 maart 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) was woensdagavond 4 maart op uitnodiging van de Dordtse PvdA-fractie te gast in het Waterwiel in Wielwijk.

De Staatssecretaris bezocht daar het Sociaal Team en het Jeugdteam en ging in gesprek met bezoekers over de kwaliteit van de Zorg. Hierbij kwamen veel emoties los bij de in grote aantallen toegestroomde bezoekers.

Ook de voorzitter van de PvdA Provinciale Statenfractie Ron Hillebrand nam deel aan deze discussie. Gespreksleider was Ben Corino, verslaggever bij Drechtstad FM. Voor een uitgebreid verslag van deze avond: Zie hieronder.

Foto bovenaan: Fokko van der Straaten.
Rest Foto's: Wim van de Pol.Staatssecretaris van Rijn: Minder macht aan de Zorgverzekeraar, meer ruimte voor de Professional / Mantelzorg wordt nooit verplicht.

Staatsecretaris Zorg Martin van Rijn was woensdagavond 4 maart 2015 in Dordrecht, in het Waterwiel in Wielwijk.Eerst bezocht hij het Sociaal Team en het Jeugdteam, die pal naast het Waterwiel zijn gevestigd. Deze teams zijn zorgvuldig bezig om de zorg dicht bij de mensen te organiseren. Er is een grote zorgvraag, vooral de schuldenproblematiek neemt toe. Er zijn al meer zorgvragen gekomen dan men had verwacht. De vragen lopen uiteen van heel eenvoudig (informatie ophalen) tot zeer complex (opvoeding, schulden, multiproblem). Samenwerken met professionals is dan ook goed geregeld. Martin van Rijn was verrast door de goede organisatie van deze teams.

Daarna was er de bijeenkomst in de zaal van het Waterwiel. Inmiddels waren de bezoekers in groten getale toegestroomd om o.l.v. Ben Corino (verslaggever Drechtstad FM) met Martin van Rijn in gesprek te gaan en hun zorgen te delen. Want zorgen waren er. De zaal zat bomvol, er moesten zelfs mensen staan.

Martin van Rijn begon zijn inleiding met te zeggen dat - hoewel het er niet altijd nog zo uitziet - hij toch de beste zorg wil voor iedereen. Hij wil de zorg betaalbaar en bereikbaar houden. Want dat is nodig, daarvoor moet het veranderen. Ook minder bureaucratie is noodzakelijk: "de zorg staat stijf van de protocollen", zei Martin. De professional moet weer de ruimte krijgen om te doen wat nodig is, en om ook te experimenteren. Minder met de stopwatch werken. Mensen blijven steeds langer thuis wonen, en de zorgvraag wordt zwaarder. Maar Martin garandeerde dat er zorg blijft voor iedereen. En hij wil dat er meer samenwerking komt tussen zorgverleners i.p.v. dat ze elkaar beconcurreren.

Christien Baas (directeur Stichting De Wielborgh) begrijpt dat er veranderd moet worden, maar ze schrikt van het tempo waarin. Zij is bang dat daardoor risico's worden genomen. Zorgvraag staat centraal, maar het gebrek aan geld maakt dit moeilijk. Haar zorg gaat vooral uit naar mensen met beperkte sociale netwerken, die staan er alleen voor. Zij is zeker voor meer ruimte voor de professional (wat Van Rijn graag wil), maar dat kost geld. En dat is er niet voldoende.

Karin Lambrechts (wethouder Zorg) staat heel erg achter de veranderingen. Maar ze wil wel de vinger aan de pols houden, wat de uitvoering betreft. Want er is gewoon te weinig geld dat er komt vanuit het Rijk. En het heeft tijd nodig om het goed anders te organiseren. Ze begrijpt dat mensen het voelen als dat voorzieningen hen worden afgepakt. Toch vindt ze het belangrijk om te kijken wat mensen zelf kunnen. Daarnaast is Karin bang dat de bezuinigingen ten koste gaan van de welwijnsactiviteiten, omdat die niet meer worden vergoed in vele gevallen.

Hierna kwamen de reacties uit de zaal. In het algemeen wordt men onzeker van de veranderingen, en men ziet deze veranderingen niet als een verbetering. De zorgverzekeraars hebben veel te veel macht, zei een aanwezige, en veel te veel geld. De zorgpremie is veel te hoog voor heel veel mensen, die steeds meer in de schulden terecht komen. Martin vertelde dat hij de macht van de Zorgverzekeraars wil verminderen. En mensen die de zorgpremie niet kunnen betalen, krijgen een toeslag, dus is het min of meer toch inkomensafhankelijk daardoor. Ook wil hij de salarissen aanpakken van het management, dat ze in de pas blijven.

Voorbeelden kwamen er van een blinde mevrouw die het moet doen met 3 uur huishoudelijke hulp in de week, en die mag dan nog niet eens afwassen. Martin van Rijn trok zich dit aan, en na afloop heeft hij lange tijd met deze mevrouw zitten praten.

Ook was er een voorbeeld van een man, die na een heupoperatie na 2 dagen weer naar huis moest, op een flatje 3 hoog. Met behulp van de Brandweer moest hij naar zijn flat worden geholpen. Hij kon nog niets zelf. Waarom kan de man niet tijdelijk ergens verzorgd worden?

Een mevrouw was bang voor haar PGB die zij nu ontvangt voor haar 2 zonen, die veel zorg nodig hebben. "Ieder jaar ben ik bang dat het PGB er niet meer is." Martin van Rijn verzekerde haar dat het PGB nu in de wet is verankerd door zijn inzet, zodat het niet zomaal verdwijnt. Het kan alleen veranderen als de situatie wijzigt.

Veel zorgen waren er over de huishoudelijke hulp, die niet (voldoende) meer wordt geboden. Terwijl dat toch ook zorg dicht bij de mensen is.

Martin van Rijn verzekerde dat "billen wassen" door familie of vrijwilligers absoluut niet aan de orde is. Mantelzorg wordt nooit verplicht. Tot slot zei Martin dat de veranderingen op gang zijn gekomen, maar dat er in de praktijk nog veel zal worden aangepast als dat nodig blijkt te zijn. Het recht op medische zorg zal er altijd blijven.

Na afloop is Martin nog lang in het Waterwiel gebleven, en heeft hij vele gesprekken gevoerd met aanwezigen.

De vragen die mensen van te voren naar de PvdA hebben gemaild en niet aan bod konden komen op deze avond (vanwege de enorme drukte), worden via de mail beantwoord voor Martin van Rijn.

Jacqueline van den Bergh.

Lees meer over:

PvdA zorg waterwiel
Deel dit bericht met je vrienden!