Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Start bodemsanering Polder Stedelijk

27 februari 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT / ZWIJNDRECHT - Op 2 maart 2015 starten de werkzaamheden van de bodemsanering op de locatie Polder Stededijk. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een ringsloot en een helofytenfilter (grondwaterbeheerssysteem).

De gemeente Dordrecht heeft de polder vorig jaar voor een euro gekocht om er een nieuwe toekomst als natuur- en recreatiegebied aan te geven. Met de aankoop werd de gemeente verantwoordelijk voor de aanpak van de bodemverontreiniging rond de voormalige afvalstortplaats, in Dordrecht bekend als ‘De Stort van Troost’.

De saneringswerkzaamheden starten maandag 2 maart. Het graven van de ringsloot neemt ca. 30 werkdagen in beslag. Daarna worden diverse nazorgactiviteiten uitgevoerd, zoals het inplanten van de helofytenfilter met rietplantjes. Die zuiveren de aanwezige grondwaterverontreiniging. De kwaliteit van het grondwater wordt de komende jaren nauwlettend in de gaten gehouden. Vanwege de werkzaamheden zijn de aanwezige wandelpaden ter plaatse van de stortplaats van begin maart tot half april 2015 afgesloten en niet begaanbaar. Stortmateriaal wordt overigens niet ontgraven. De stort is al jaren voorzien van een afdeklaag met voldoende dikte.

Natura 2000
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Romers Grondverzet (KWS Infra bv) uit Zwijndrecht en milieukundig begeleid door Geofox-Lexmond BV. De locatie ligt in een Natura 2000 gebied. Daarom staat een ecoloog van het Natuur en Wetenschappelijk Centrum (NWC) uit Dordrecht de werkzaamheden bij. Ook de afdeling archeologie van de gemeente Dordrecht is betrokken.

Zoetwatergetijde en recreatie
De gemeente Dordrecht, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat zijn in overleg over het toekomstig gebruik van de Polder Stededijk, specifiek het gebied rondom de voormalige stortplaats. Het plan is om door middel van twee inlaatopeningen het gebied onder invloed te brengen van zoetwatergetijde. Ook worden met onder meer de aanleg van een brug over een van de inlaatopeningen en verbetering van de aanlegsteiger voorzieningen getroffen voor beperkte (wandel)recreatie.

Besluitvorming
De besluitvorming hierover vindt gefaseerd plaats. In het voorjaar 2015 beslissen de partijen over de inrichting tot zoetwatergetijdengebied. Als zij instemmen, start de aanleg daarvan in het najaar van 2015. De oplevering van het zoetwatergetijdengebied staat gepland voor april 2016. De gemeente Dordrecht moet zelf nog een besluit nemen over het recreatieve gebruik van de Polder Stededijk en het beheer van de polder. Dat gebeurt naar verwachting in 2015.

Lees meer over:

grondwaterbeheerssysteem nwc
Deel dit bericht met je vrienden!