Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Gereformeerde Bond Dordrecht bestaat in 2018 honderd jaar

24 februari 2015

DORDRECHT - Misschien is het wel geen toeval, dat in 1918 de Gereformeerde Bond werd opgericht in Dordrecht, toen ook werd stilgestaan bij driehonderd jaar Dordtse Synode in Dordrecht. De kerkelijke vergadering staat in 2018 en 2019 volop in de internationale belangstelling. De voorbereiding is al begonnen.

De gereformeerde bond kan dan het eerste eeuwfeest vieren en herdenken. De bond vertegenwoordigt ook een stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en beschouwt zich als ook voluit hervormd.

De bond geeft daarover de volgende info:

De kerkelijke vereniging "Waarheid en Vrede" is de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij bestaat al sinds 1918. De vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk in Nederland de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in onze vereniging. De vereniging is betrokken bij de pastorale zorg van de hervormd-gereformeerde gemeenteleden op het eiland van Dordrecht, inclusief Dubbeldam.

De bestuursleden van de vereniging zijn ook de leden van de Commissie Hervormd-Gereformeerden; een commissie van bijstand van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente van Dordrecht. Zij is binnen het geheel van de Hervormde gemeente van Dordrecht een officieel erkend orgaan. Als zodanig heeft zij direct contact met de algemene kerkenraad. Over de werkzaamheden, die door de commissie van bijstand en de vereniging worden gedaan, zijn met de algemene kerkenraden van Dordrecht en Dubbeldam afspraken gemaakt. Ook geeft zij advies aan de algemene kerkenraad als een predikant van Gereformeerde Bonds-signatuur beroepen gaat worden.

Wanneer u niet in de wijken 2 of 7 woont, of daar naar toe geperforeerd bent en wel pastorale zorg vanuit de wijken 2 of 7 verlangt of verwacht, is het gewenst dat u lid bent van de Gereformeerde Bond. Via hun administratie wordt Waarheid & Vrede geïnformeerd over uw inschrijving als lid. Het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond kost 10 euro per jaar.

Waarheid en Vrede geeft een eigen blad uit dat dezelfde naam draagt als de vereniging. Het blad verschijnt zes keer per jaar en wordt automatisch thuisbezorgd. Bent u nog geen lezer van het blad, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris voor een abonnement. Kosten € 13,50 per jaar.

Uw abonnementsgeld of gift kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL77 INGB 0003 4657 05 t.n.v. Penningmeester van de Kerkelijke Vereniging "Waarheid en Vrede" te Dordrecht.

Wilt u zich aanmelden als lid van Waarheid en Vrede, of stelt u bezoek op prijs dan kunt u daarvoor contact opnemen met de secretaris:

Gert-Jan van Duinen
Iepenlaan 134, 3319 VH Dordrecht
Tel: 078-6177266
E-mail: secrwaarheidenvrede@gmail.com

Gegevens m.b.t. ANBI Hervormd Kerkelijke Vereniging “Waarheid en Vrede”
RSIN/fiscaal nummer: 8150.224.02
Contact: G.A. van Duinen, Iepenlaan 134, 3319 VH Dordrecht, secrwaarheidenvrede@gmail.com

Bestuur:
-Voorzitter: ds. H.J. Stoutjesdijk
-Penningmeester: J.T.N. van der Hee
-Secretaris: G.A. van Duinen
-Overige bestuursleden: J. de Weerdt, R. Reedeker, ds. A. de Lange, ds. G. van Wijk

Activiteiten:
-Zes keer per jaar verschijnt het blad ‘Waarheid en Vrede’. Gemeenteleden, commissies en bestuursleden leveren tekstbijdragen voor het blad.
-In 2013 hebben bestuursleden gewerkt aan de herziening van de statuten. De herziene statuten zijn in februari 2014 door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Statuten
Klik hier om de statuten en de wijziging op de statuten in te zien.

Lees meer over:

eeuwfeest gereformeerde bond
Deel dit bericht met je vrienden!