Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Nieuwe locaties zelfbouw in voorbereiding: Ook vrije kavels voor zelfbouw

19 februari 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Dordrecht gaat door met het op kleinschalige wijze ontwikkelen van de stad. Dordrecht blijft ruimte bieden aan initiatiefnemers die zelf een huis willen bouwen. Het college van B&W heeft dinsdag 17 februari ingestemd met de voorbereiding van drie nieuwe zelfbouwlocaties.

De komende tijd wordt in afstemming met de buurt onderzocht hoe deze locaties in Dubbeldam en Sterrenburg het beste ontwikkeld kunnen worden. Het college vraagt hiervoor een voorbereidingskrediet aan de gemeenteraad. In mei worden nieuwe kavels op Stadswerven aangeboden.

Het gaat om 8 tot 16 vrije kavels aan de Oudendijk en maximaal drie vrije kavels aan de Iepenlaan, beide in Dubbeldam. In Sterrenburg is het idee ongeveer 15 -20 rijwoningen aan de Grote Hondring. Voor de Oudendijk is aanpassing van de Structuurvisie nodig en voor de overige twee locaties een wijziging van het bestemmingsplan. De buurt is hierover geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. De ambitie is om de kavels op verschillende momenten eind dit jaar en begin 2016 op de markt te brengen.

Uitgiftedag kavels Stadswerven
Het succes van de zelfbouwkavels op Stadswerven krijgt ook navolging. In mei komt er een uitgifte dag voor ongeveer 15 nieuwe zelfbouwkavels op Stadswerven. Het gaat om stadswoningen met uitzicht op de Merwede, rijwoningen en een hofje met 3 vrijstaande en 3 rijwoningen. Wethouder Piet Sleeking: "Wij verwachten opnieuw veel belangstelling. Stadswerven is nu eenmaal een unieke locatie.” In maart worden de kavelpaspoorten en de data voor informatieavonden bekend.

Animo voor zelfbouw in Dordrecht
"Het is mooi dat mensen in Dordrecht de kans krijgen hun eigen droomhuis te bouwen. Zelfbouw verrijkt het woningaanbod. Zelf ontwikkelen is een kwestie van durven. Dat geldt ook voor de gemeente. Het levert iets unieks op en geeft de stad een ander gezicht. Dat laten de eerste ontwerpen al zien", aldus wethouder Rinette Reynvaan.

Vorig jaar maart hield de gemeente de eerste uitgifteronde met 35 kavels op Stadswerven, de Vest en het Mina Kruseman-erf in Stadspolder. In het najaar gingen nog eens vijf waterkavels op Stadswerven in de verkoop. Inmiddels zijn ongeveer 36 zelfbouwers enthousiast aan de slag met bouw van een eigen droomhuis. In Stadspolder zijn nog twee hoekwoningen en twee vrijstaande kavels beschikbaar.

Geïnteresseerd?
Op www.dordtseruimte.nl staat alle informatie over zelfbouwen in Dordrecht. Geïnteresseerden kunnen zich daar inschrijven voor de nieuwsbrief of de Facebookpagina Zelfbouw in Dordrecht volgen.

Zie ook:

Lees meer over:

kavels stadswerven zelfbouw
Deel dit bericht met je vrienden!