Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

RTV Dordrecht biedt nieuwe info op nieuwe website

16 februari 2015

DORDRECHT - De lokale omroep RTV Dordrecht stelt op de vernieuwde website sleutelfiguren voor. Zo wordt het complete bestuur genoemd met in elk geval één ereburger, de bezetting in de studio en krijgt een ieder zicht op de produkten van de om roep. Op de site kan ook de info worden gevonden van de advertentieverkoper.

De info van en over RTV Dordrecht:

RTV Dordrecht is de lokale omroeporganisatie in de gemeente Dordrecht. RTV Dordrecht verzorgt lokale programma’s en informatie op televisie, radio en nieuwe media als internet en twitter. 
RTV Dordrecht bestaat uit:

 • TV Dordrecht dat de lokale televisieprogramma’s maakt;
 • DrechtstadFM, het lokale radiostation van RTV Dordrecht;
 • iDordt, een blogsite (www.idordt.nl)  met een wekelijks televisieprogramma.

Organisatie

Om alle programma’s en informatievoorziening mogelijk te maken kent RTV Dordrecht:

 • een nieuwsredactie onder leiding van een eindredacteur nieuws;
 • een algemene redactie onder leiding van een eindredacteur bijzondere projecten;
 • een grote groep radiomedewerkers onder leiding van de eindredacteur Drechtstad FM;
 • een eindredacteur iDordt en nieuwe media.
 • De dagelijkse leiding van de omroep is in handen van de directeur-hoofdredacteur.

Bestuur

Het bestuur van Stichting RTV Dordrecht bestaat uit:

 • De heer Cees Den Bakker – voorzitter
 • De heer Rene Portielje – vice voorzitter
 • De heer Dick in’t Veld – penningmeester
 • Mevrouw Elise Koene – secretaris
 • De heer Dirk ten Veen – algemeen bestuurslid

Medewerkers

Bij RTV Dordrecht, TV Dordrecht, Drechtstad FM en iDordt, zijn vele mensen actief: vrijwilligers, stagiaires en een kleine staf.
Uw contactpersonen:

 • Arjan Verwoerd – directeur-hoofdredacteur
 • Peter Tromp – eindredacteur nieuws
 • Marjolein Vos – eindredacteur speciale producties
 • Martijn Snel – eindredacteur DrechtstadFM
 • Marco van Schaardenburgh – eindredacteur Idordt & nieuwe media
 • Dita Vogelenzang – eindredacteur Junior 
 • Evelyne Muller – bureaumanager
 • Robert Schreuder – ICT/techniek
 • Mark Habets – accountmanager

PBO

Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.
Het PBO van RTV Dordrecht bestaat uit mensen die actief zijn binnen de Dordrechtse samenleving en bijzondere aandacht hebben voor  een bepaald facet van of een bepaalde stroming in die samenleving.  De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren, bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, landbouw en allochtonen.

Lees meer over:

rtv dordrecht ereburger
Deel dit bericht met je vrienden!