Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Belangrijke stap voor toekomst onderwijshuisvesting

9 februari 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Schoolbesturen werken samen aan toekomst onderwijs. Alle schoolbesturen en besturen voor kinderopvang organisaties in Dordrecht bereiden zich voor op het nemen van een grotere verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. De gemeente is nu nog verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting.

De schoolbesturen en de gemeente Dordrecht zijn de afgelopen maanden intensief met elkaar in gesprek geweest over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Partijen hebben afgesproken dat de schoolbesturen de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting gezamenlijk gaan vormgeven. Zij hebben hiervoor een visie op onderwijs en opvoeding opgesteld, die ze de komende jaren willen realiseren.

Het is voor het eerst in Dordrecht dat schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs en besturen voor kinderopvang gezamenlijk een visie hebben opgesteld.

Visie
Zo willen de schoolbesturen het opleidingsniveau van de jonge Dordtenaren op een hoger nog plan brengen en zorgen voor een doorlopende ontwikkelingslijn voor elk kind van 0 tot 18 jaar. Ze vinden dat de kwaliteitsstandaard van kinderopvang en onderwijs tenminste „goed” moet zijn. Ze willen meer samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang in de wijken om de wijken daarmee sociaal te versterken, een nauwere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, en een intensivering van contacten tussen voortgezet onderwijs en bedrijven en instellingen. Voor deze ontwikkelingen zijn multifunctionele gebouwen nodig.

Onderwijshuisvesting
De schoolbesturen gaan samen zorgen voor multifunctionele gebouwen of een clustering daarvan, de kwaliteit standaard ‘frisse scholen’ voor alle schoolgebouwen, het voorkomen van leegstand en kapitaalvernietiging bij huisvestingsinvesteringen en een efficiënte inkoop van onderhoud aan de gebouwen.

Vestigingsplan
Op basis van deze visie werken de besturen met de gemeente aan een Vestigingsplan dat inzicht geeft in de investeringen die de komende 8 jaar nodig zijn, de spreiding van de scholen in de stad te optimaliseren en het gebouwenbestand op peil te houden. Dit plan moet medio mei gereed zijn.

Werkwijze
Deze ontwikkeling past binnen de nieuwe werkwijze van de gemeente om meer verantwoordelijkheden over te dragen aan het maatschappelijk middenveld.

Op dinsdag 10 februari zullen de schoolbestuurders om 20.00 uur hun visie presenteren aan de raadscommissie sociale leefomgeving. Dit gebeurt op de locatie van basisschool De Regenboog, Noordendijk 264.

Deel dit bericht met je vrienden!