Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

,,Dordrecht kan schoner en stiller"

2 februari 2015

DORDRECHT - Het CU/SGP bericht op de eigen website> Onze fractie in de gemeenteraad van Dordrecht hecht aan een schone en prettige leefomgeving. Stank en geluidsoverlast horen daar niet bij en moeten waar mogelijk worden voorkomen. Dat past ook in ons streven naar duurzaamheid en goed rentmeesterschap. Het kan in Dordrecht echter wel wat schoner en stiller.

Met regelmaat ontvangt de fractie bijvoorbeeld klachten over stank en luchtvervuiling. Daarom heeft de fractie CU/SGP klachten geanalyseerd die in 2014 zijn gemeld bij de Omgevingsdienst. Daaruit blijkt dat de klachten vooral veroorzaakt worden door bedrijven in de omgeving van de Julianahaven en rondom de Stadsbrug Dordrecht-Zwijndrecht. CU/SGP wil dat de stankoverlast wordt aangepakt en heeft het college daarom gevraagd met de bedrijven in gesprek te gaan over oplossingen. CU/SGP zet zich ook in om geluidsoverlast in Dordrecht tegen te gaan.

Op veel plekken in Dordrecht wordt overlast ervaren van verkeer, spoor en industriegeluid. Eind vorig jaar zijn er bijvoorbeeld veel klachten geweest over de herrie van het storten van schroot in de zeehaven. CU/SGP vindt dat ook hier met betrokken bedrijven moet worden gesproken om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit brengt CU/SGP bij herhaling onder de aandacht van het college. Iedereen heeft immers allemaal baat bij een schone en prettige leefomgeving!

 

Lees meer over:

cu/sgp schoner
Deel dit bericht met je vrienden!